HOME
        TheInfoList


Phra Bat Somdet Phra Poraminthra Maha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua (Thai: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว), or Rama V (20 September 1853 – 23 October 1910), was the fifth monarch of Siam under the House of Chakri. He was known to the Siamese of his time as Phra Phuttha Chao Luang (พระพุทธเจ้าหลวง, the Royal Buddha). His reign was characterized by the modernization of Siam, governmental and social reforms, and territorial concessions to the British and French. As Siam was threatened by Western expansionism, Chulalongkorn, through his policies and acts, managed to save Siam from colonisation.[1] All his reforms were dedicated to ensuring Siam's survival in the face of Western colonialism, so that Chulalongkorn earned the epithet Phra Piya Maharat (พระปิยมหาราช, the Great Beloved King).

Early life

King Mongkut with Prince Chulalongkorn, both in naval uniforms
Young Prince Chulalongkorn (center) and his 2 younger brothers

King Chulalongkorn was born on 20 September 1853 to King Mongkut and Queen Debsirindra and given the name Chulalongkorn. In 1861, he was designated Krommamuen Pikhanesuan Surasangkat. His father gave him a broad education, including instruction from European tutors such as Anna Leonowens. In 1866, he became a novice monk for six months at Wat Bawonniwet according to royal tradition.[2] Upon his return to his secular life in 1867, he was designated Krommakhun Phinit Prachanat (กรมขุนพินิตประชานาถ.)

In 1867, King Mongkut led an expedition to the Malay Peninsula south of the city of Hua Hin,[3] to verify his calculations of the solar eclipse of 18 August 1868. Both father and son fell ill of malaria. Mongkut died on 1 October 1868. Assuming the 15 year-old Chulalongkorn to be dying as well, King Mongkut on his deathbed wrote, "My brother, my son, my grandson, whoever you all the senior officials think will be able to save our country will succeed my throne, choose at your own will." Si Suriyawongse, the most powerful government official of the day, managed the succession of Chulalongkorn to the throne and his own appointment as regent. The first coronation was held on 11 November 1868. Chulalongkorn's health improved, and he was tutored in public affairs.

The young Chulalongkorn was an enthusiastic reformer. He visited Singapore and Java in 1870 and British India during 1870–1872 to study the administration of British colonies. He toured the administrative centres of Calcutta, Delhi, Bombay, and back to Calcutta in early 1872. This journey was a source of his later ideas for the modernization of Siam. He was crowned king in his own right as Rama V on 16 November 1873.[1][clarification needed]

Si Suriyawongse then arranged for the Front Palace of King Pinklao (who was his uncle) to be bequeathed to King Pinklao's son, Prince Yingyot (who was Chulalongkorn's cousin).

As regent, Si Suriyawongse wielded great influence. Si Suriyawongse continued the works of King Mongkut. He supervised the digging of several important khlongs, such as Padung Krungkasem and Damneun Saduak, and the paving of roads such as Chareon Krung and Silom. He was also a patron of Thai literature and performing arts.

Early reign

King Chulalongkorn after his second coronation ceremony in 16 November 1873.

At the end of his regency, Si Suriyawonse was raised to Somdet Chao Phraya, the highest title a noble could attain. Si Suriyawongse was the most powerful noble of the 19th century. His family, Bunnag, was a powerful one, of Persian descent. It dominated Siamese politics since the reign of Rama I.[4] Chulalongkorn then married four of his half-sisters, all daughters of Mongkut: Savang Vadhana, Saovabha, and Sunandha (Mongkut with concubine Piam), and Sukumalmarsri (Monkut with concubine Samli).[citation needed]

Chulalongkorn's first reform was to establish the "Auditory Office" (Th: หอรัษฎากรพิพัฒน์), solely responsible for tax collection, to replace corrupt tax collectors. As tax collectors had been under the aegis of various nobles and thus a source of their wealth, this reform caused great consternation among the nobility, especially the Front Palace. From the time of King Mongkut, the Front Palace had been the equivalent of a "second king", with one-third of national revenue allocated to it. Prince Yingyot of the Front Palace was known to be on friendly terms with many Britons, at a time when the British Empire was considered the enemy of Siam.

In 1874, Chulalongkorn established the Council of State as a legislative body and a privy council as his personal advisory board based on the British privy council. Council members were appointed by the monarch.

Front Palace crisis

On the night of 28 December 1874, a fire broke out near the gunpowder storehouse and gasworks in the main palace. Front Palace troops quickly arrived, fully armed, "to assist in putting out the fire". They were denied entrance and the fire was extinguished.[5]:193 The incident demonstrated the considerable power wielded by aristocrats and royal relatives, leaving the king little power. Reducing the power held by the nobility became one of his main motives in reforming Siam's feudal politics.

When Prince Yingyot died in 1885, Chulalongkorn took the opportunity to abolish the titular Front Palace and created the title of "Crown Prince of Siam" in line with Western custom. Chulalongkorn's son, Prince Vajirunhis, was appointed the first Crown Prince of Siam, though he never reigned. In 1895, when the prince died of typhoid at age 16, he was succeeded by his half-brother Vajiravudh, who was then at boarding school in England.

Haw insurgency

The young king in western dress.

In the northern Laotian lands bordering China, the insurgents of the Taiping Rebellion had taken refuge since the reign of King Mongkut. These Chinese were called Haw and became bandits, pillaging the villages. In 1875, Chulalongkorn sent troops from Bangkok to crush the Haw who had ravaged as far as Vientiane. However, they met strong Chinese resistance and retreated to Isan in 1885. New, modernized forces were sent again and were divided into two groups approaching the Haw from Chiang Kam and Pichai. The Haw scattered and some fled to Vietnam. The Siamese armies proceeded to eliminate the remaining Haw. The city of Nong Khai maintains memorials for the Siamese dead.

Third Anglo-Burmese War

In Burma, while the British Army fought the Burmese Konbaung Dynasty, Siam remained neutral. Britain had agreements with the Bangkok government, which stated that if the British were in conflict with Burma, Siam would send food supplies to the British Army. Chulalongkorn honored the agreement. The British thought that he would send an army to help defeat the Burmese, but he did not do so.

Military and political reforms

Prince Devawongse Varopakarn (Foreign Minister), King Chulalongkorn and Prince Damrong Rajanubhab (Interior Minister). During his reign the king employed his brothers and sons in the government, ensuring royal monopoly on power and administration.

Freed of the Front Palace and Chinese rebellions, Chulalongkorn initiated reforms. He established the Royal Military Academy in 1887 to train officers in Western fashion. His upgraded forces provided the king much more power to centralize the country.

The government of Siam had remained largely unchanged since the 15th century. The central government was headed by the Samuha Nayok (i.e., prime minister), who controlled the northern parts of Siam, and the Samuha Kalahom (i.e., grand commander), who controlled southern Siam in both civil and military affairs. The Samuha Nayok presided over the Chatu Sadombh (i.e., Four Pillars). The responsibilities of each pillar overlapped and were ambiguous. In 1888, Chulalongkorn moved to institute a government of ministries. Ministers were, at the outset, members of the royal family. Ministries were established in 1892, with all ministries having equal status.

The Council of State proved unable to veto legal drafts or to give Chulalongkorn advice because the members regarded Chulalongkorn as an absolute monarch, far above their station. Chulalongkorn dissolved the council altogether and transferred advisory duties to the cabinet in 1894.

Chulalongkorn abolished the traditional Nakorn Bala methods of torture in the judiciary process, which were seen as inhumane and barbaric to Western eyes, and introduced a Western judicial code. His Belgian advisor, Rolin-Jaequemyns, played a great role in the development of modern Siamese law and its judicial system.

Call for democracy

Monarchs of
the Chakri dynasty
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg Phra Buddha Yodfa Chulaloke
(Rama I)
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg Phra Buddha Loetla Nabhalai
(Rama II)
Nangklao portrait.jpg Nangklao
(Rama III)
Rama4 portrait (cropped).jpg Mongkut
(Rama IV)
King Chulalongkorn.jpg Chulalongkorn
(Rama V)
King Vajiravudh.jpg Vajiravudh
(Rama VI)
Prajadhipok portrait.jpg Prajadhipok
(Rama VII)
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg Ananda Mahidol
(Rama VIII)
Portrait painting of King Bhumibol Adulyadej.jpg Bhumibol Adulyadej
(Rama IX)
HRH Vajiralongkorn (Cropped).jpg Vajiralongkorn
(Rama X)

Chulalongkorn was the first Siamese king to send royal princes to Europe to be educated. In 19th century Europe, nationalism flourished and there were calls for more liberty. The princes were influenced by the liberal notions of democracy and elections they encountered in republics like France and constitutional monarchies like the United Kingdom.

In 1884 (year 103 of the Rattakosin Era), Siamese officials in London and Paris warned Chulalongkorn of threats from European colonialism. They advised that Siam should be reformed like Meiji Japan and that Siam should become a constitutional monarchy. Chulalongkorn demurred, stating that the time was not ripe and that he himself was making reforms.

Throughout Chulalongkorn's reign, writers with radical ideas had their works published for the first time. The most notable ones included Tianwan, who had been imprisoned for 17 years and from prison produced many works criticizing traditional Siamese society.

Conflict with French Indochina

King Chulalongkorn with a few of his sons at Eton College in the United Kingdom in 1907.

In 1863, King Norodom of Cambodia was forced to put his country under the French protectorate. The cession of Cambodia was officially formulated in 1867. However, Inner Cambodia (as called in Siam) consisting of Battambang, Siem Reap, and Srisopon, remained a Siamese possession. This was the first of many territorial cessions.

In 1887, French Indochina was formed from Vietnam and Cambodia. In 1888, French troops invaded northern Laos to subjugate the Heo insurgents. However, the French troops never left, and the French demanded more Laotian lands. In 1893 Auguste Pavie, the French vice-consul of Luang Prabang, requested the cession of all Laotian lands east of the Mekong River. Siam resented the demand, leading to the Franco–Siamese War of 1893.

The French gunboat Le Lutin entered the Chao Phraya and anchored near the French consulate ready to attack. Fighting was observed in Laos. Inconstant and Comete were attacked in Chao Phraya, and the French sent an ultimatum: an indemnity of three million francs, as well as the cession of and withdrawal from Laos. Siam did not accept the ultimatum. French troops then blockaded the Gulf of Siam and occupied Chantaburi and Trat. Chulalongkorn sent Rolin-Jacquemyns to negotiate. The issue was eventually settled with the cession of Laos in 1893, but the French troops in Chantaburi and Trat refused to leave.

The cession of vast Laotian lands had a major impact on Chulalongkorn's spirit. Prince Vajirunhis died in 1894. Prince Vajiravudh was created crown prince to replace him. Chulalongkorn realised the importance of maintaining the navy and established the Royal Thai Naval Academy in 1898.

Despite Siamese concessions, French armies continued the occupation of Chantaburi and Trat for another 10 years. An agreement was reached in 1903 that French troops would leave Chantaburi but hold the coast land from Trat to Koh Kong. In 1906, the final agreement was reached. Trat was returned to Siam but the French kept Koh Kong and received Inner Cambodia.

Seeing the seriousness of foreign affairs, Chulalongkorn visited Europe in 1897. He was the first Siamese monarch to do so, and he desired European recognition of Siam as a fully independent power. He appointed his queen, Saovabha, as regent in Siam during his travel to Europe.

Reforms

King Chulalongkorn (above left) with contemporary monarchs

Siam had been composed of a network of cities according to the Mandala system codified by King Trailokanat in 1454, with local rulers owing tribute to Bangkok. Each city retained a substantial degree of autonomy, as Siam was not a "state" but a "network" of city-states. With the rise of European colonialism, the Western concept of state and territorial division was introduced. It had to define explicitly which lands were "Siamese" and which lands were "foreign". The conflict with the French in 1893 was an example.

Sukhaphiban districts

Sukhaphiban (สุขาภิบาล) sanitary districts were the first sub-autonomous entities established in Thailand. The first such was created in Bangkok, by royal decree of King Chulalongkorn in 1897. During his European tour earlier that year, he had learned about the sanitary districts of England, and wanted to try out this local administrative unit in his capital.

Monthon system

With his experiences during the travel to British colonies and the suggestion of Prince Damrong, Chulalongkorn established the hierarchical system of monthons in 1897, composed of province, city, amphoe, tambon, and muban (village) in descending order. (Though an entire monthon, the Eastern Province, Inner Cambodia, was ceded to the French in 1906). Each monthon was overseen by an intendant of the Ministry of Interior. This had a major impact, as it ended the power of all local dynasties. Central authority now spread all over the country through the administration of intendants. For example, the Lanna states in the north (including the Kingdom of Chiangmai, Principalities of Lampang, Lamphun, Nan, and Prae, tributaries to Bangkok) were made into two monthons, neglecting the existence of the Lanna kings.

Local rulers did not cede power willingly. Three rebellions sprang up in 1901: the Ngeaw rebellion in Phrae, the 1901–1902 Holy Man's Rebellion[6] in Isan, and the Rebellion of Seven Sultans in the south. All these rebellions were crushed in 1902 with the city rulers stripped of their power and imprisoned.[6]

Abolition of corvée and slavery

King Chulalongkorn with Tsar Nicholas II in Saint Petersburg, during the king's first Grand Tour in 1897
Prince Valdemar with King Chulalongkorn of Siam

Ayutthaya King Ramathibodi II established a system of corvée in 1518 after which the lives of Siamese commoners and slaves were closely regulated by the government. All Siamese common men (phrai ไพร่) were subject to the Siamese corvée system. Each man at the time of his majority had to register with a government bureau, department, or leading member of the royalty called krom (กรม) as a Phrai Luang (ไพร่หลวง) or under a nobleman's master (Moon Nai or Chao Khun Moon Nai มูลนาย หรือเจ้าขุนมูลนาย) as a Phrai Som (ไพร่สม). Phrai owed service to sovereign or master for three months of the year. Phrai Suay (ไพร่ส่วย) were those who could make payment in kine (cattle) in lieu of service. Those conscripted into military service were called Phrai Tahan (ไพร่ทหาร).

Chulalongkorn was best known for his abolition of Siamese slavery (ทาส.) He associated the abolition of slavery in the United States with the bloodshed of the American Civil War. Chulalongkorn, to prevent such a bloodbath in Siam, provided several steps towards the abolition of slavery, not an extreme turning point from servitude to total freedom. Those who found themselves unable to live on their own sold themselves into slavery by rich noblemen. Likewise, when a debt was defaulted, the borrower would become a slave of the lender. If the debt was redeemed, the slave regained freedom.

However, those whose parents were household slaves (ทาสในเรือนเบี้ย) were bound to be slaves forever because their redemption price was extremely high.

Because of economic conditions, people sold themselves into slavery in great numbers and in turn they produced a large number of household slaves. In 1867 they accounted for one-third of Siamese population. In 1874, Chulalongkorn enacted a law that lowered the redemption price of household slaves born in 1867 (his ascension year) and freed all of them when they had reached 21.

The newly freed slaves would have time to settle themselves as farmers or merchants so they would not become unemployed. In 1905, the Slave Abolition Act ended Siamese slavery in all forms. The reverse of 100 baht banknotes in circulation since the 2005 centennial depict Chulalongkorn in navy uniform abolishing the slave tradition.

The traditional corvée system declined after the Bowring Treaty, which gave rise to a new class of employed labourers not regulated by the government, while many noblemen continued to hold sway over large numbers of Phrai Som. Chulalongkorn needed more effective control of manpower to undo the power of nobility. After the establishment of the monthon system, Chulalongkorn instituted a census to count all men available to the government. The Employment Act of 1900 required that all workers be paid, not forced to work.

Establishment of a modern army and modern land ownership

The Chakri Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace was completed in 1882.
The king built the Vimanmek Palace, 1900. He began the construction of the Dusit Palace at the same time.
The Ananda Samakhom Throne Hall was built in 1908 as a reception hall.

Chulalongkorn had established a defence ministry in 1887. The ending of the corvée system necessitated the beginning of military conscription, thus the Conscription Act of 1905 in Siam. This was followed in 1907 by the first act providing for invoking martial law, which seven years later was changed to its modern form by his son and successor, King Vajiravudh.[7]

The Royal Thai Survey Department, a Special Services Group of the Royal Thai Armed Forces, engaged in cadastral survey, which is the survey of specific land parcels to define ownership for land registration, and for equitable taxation. Land title deeds are issued using the Torrens title system, though it was not until the year 1901 that the first–fruits of this survey were obtained.[8]

Abolition of prostration

In 1873, the Royal Siamese Government Gazette published an announcement on the abolition of prostration. In it, King Chulalongkorn declared, "The practice of prostration in Siam is severely oppressive. The subordinates have been forced to prostrate in order to elevate the dignity of the phu yai. I do not see how the practice of prostration will render any benefit to Siam. The subordinates find the performance of prostration a harsh physical practice. They have to go down on their knees for a long time until their business with the phu yai ends. They will then be allowed to stand up and retreat. This kind of practice is the source of oppression. Therefore, I want to abolish it." The Gazette directed that, "From now on, Siamese are permitted to stand up before the dignitaries. To display an act of respect, the Siamese may take a bow instead. Taking a bow will be regarded as a new form of paying respect."[9]

Civic works

The construction of railways in Siam had a political motivation: to connect all of the country so as to better maintain control of it.

In 1901, the first railway was opened from Bangkok to Korat. In the same year, the first power plant of Siam produced electricity and electric lights first illuminated roadways.

In 1906 King Chulalongkorn adopted a Semang orphan boy named Khanung.[10]

Relations with the British Empire

Siamese authorities had exercised substantial control over Malay sultanates since Ayutthaya times. The sultans sought British support as a counterweight to Siamese influence. In 1909, the Anglo-Siamese Treaty of 1909 was agreed. Four sultanates (Kedah, Kelantan, Terengganu and Perlis) were brought under British influence in exchange for Siamese legal rights and a loan to construct railways in southern Siam.

Family

King Chulalongkorn was a prolific producer of children. He had 92 consorts during his lifetime who produced 77 surviving children,[11]

Death and legacy

Royal funeral ceremony of King Chulalongkorn in 1911 at Sanam Luang, Bangkok.

The royal Equestrian statue of King Chulalongkorn was finished in 1908 to celebrate the 40th anniversary of the king's reign. It was cast in bronze by a Parisian metallurgist. Chulalongkorn had visited Europe two times, in 1897 and 1907, the latter visit to cure his kidney disease. His last accomplishment was the establishment of a plumbing system in 1908. He died on 23 October 1910 of his kidney disease at the Amphorn Sathan Residential Hall in the Dusit Palace, and was succeeded by his son Vajiravudh (King Rama VI).

Chulalongkorn University, founded in 1917 as the first university in Thailand, was named in his honour. On the campus stand the statues of Rama V and his son, Rama VI.

In 1997 a memorial pavilion was raised in honour of King Chulalongkorn in Ragunda, Sweden. This was done to commemorate King Chulalongkorn's visit to Sweden in 1897 where he visited the World's Fair. During the time when Swedish-Norwegian king Oscar II travelled to Norway for a council, Chulalongkorn went up north to study forestry. Beginning in Härnösand and travelling via Sollefteå and Ragunda he mounted a boat in the small village of Utanede in order to take him back through Sundsvall to Stockholm.[12] His passage through Utanede left a mark on the village as one street was named after the king. The pavilion is erected next to that road.

The old 100 baht banknote of Series 14, circulated from 1994 to 2004, bears the statues of Rama V and Rama VI on its reverse. In 2005, the 100 baht banknote was revised to depict King Chulalongkorn in naval uniform and, in the background, abolishing slavery.[13] The 1,000 baht banknote of Series 16, issued in 2015, depicts the King Chulalongkorn monument, Ananda Samakhom Throne Hall, and the abolition of slavery.[14]

Titles, styles, and honours

Styles of
King Chulalongkorn
Rama V of Siam
Standard of the King of Siam (Rama V).svg
Reference style His Royal Majesty
Spoken style Your Royal Majesty
Alternative style Sir
Royal coat of arms of the Kingdom of Siam, introduced by King Chulalongkorn, the arms was the Emblem of Siam from 1878 to 1910.

Titles and styles

 • 1853–1866: His Royal Highness Prince Chulalongkorn, the Prince Biganeshvara Surasankas (Krom Muen Biganeshavara Surasankas)
 • 1866–1868: His Royal Highness Prince Chulalongkorn, the Prince Binit Prajanath (Krom Khun Binit Prajanath)
 • 1868–1910: His Majesty King Chulalongkorn

Honours

Thai Honours

Foreign Honours

Ancestors

See also

References

 1. ^ a b YourDictionary, n.d. (23 November 2011). "Chulalongkorn". Biography. YourDictionary. Archived from the original on 1 December 2011. Retrieved 1 December 2011. When Thailand was seriously threatened by Western colonialism, his diplomatic policies averted colonial domination and his domestic reforms brought about the modernization of his kingdom. 
 2. ^ Leonowens, Anna Harriette (1873). "XIX. The Heir–Apparent – Royal Hair–Cutting.". The English Governess at the Siamese Court. Boston: James R. Osgood. Retrieved 1 December 2011. The Prince...was about ten years old when I was appointed to teach him. 
 3. ^ Derick Garnier (30 March 2011). "Captain John Bush, 1819–1905". Christ Church Bangkok. Archived from the original on 14 September 2014. Retrieved 1 December 2011. in 1868, down to Hua Wan (south of Hua Hinh) 
 4. ^ Woodhouse, Leslie (Spring 2012). "Concubines with Cameras: Royal Siamese Consorts Picturing Femininity and Ethnic Difference in Early 20th Century Siam". Women's Camera Work: Asia. 2 (2). Retrieved 8 July 2015. 
 5. ^ Wyatt, David K. (1982). Thailand: A Short History. New Haven and London: Yale University Press. ISBN 0-300-03054-1. 
 6. ^ a b Murdoch, John B. (1974). "The 1901–1902 Holy Man's Rebellion" (PDF). Journal of the Siam Society. Siam Heritage Trust. JSS Vol.62.1 (digital). Retrieved April 2, 2013. The background to the rebellion must be sought in the factors that led up to the situation in the Lower Mekong at the turn of the century. Prior to the late nineteenth century reforms of King Chulalongkorn, the territory of the Siamese Kingdom was divided into three administrative categories. First were the inner provinces which were in four classes depending on their distance from Bangkok or the importance of their local ruling houses. Second were the outer provinces, which were situated between the inner provinces and further distant tributary states. Finally there were the tributary states which were on the periphery.... 
 7. ^ Pakorn Nilprapunt (2006). "Martial Law, B.E. 2457 (1914) – unofficial translation" (PDF). thailawforum.com. Office of the Council of State. Retrieved May 21, 2014. Reference to Thai legislation in any jurisdiction shall be to the Thai version only. This translation has been made so as to establish correct understanding about this Act to the foreigners. 
 8. ^ Giblin, R.W. (2008) [1908]. "Royal Survey Work.". In Wright, Arnold; Breakspear, Oliver T. Twentieth century impressions of Siam (65.3 MB). London&c: Lloyds Greater Britain Publishing Company. pp. 121–127. Retrieved 7 October 2011. 
 9. ^ Chachavalpongpun, Pavin (2011-05-14). "Chulalongkorn abolished prostration". New Mandala. Retrieved 27 November 2016. 
 10. ^ Woodhouse, Leslie (Spring 2012). "Concubines with Cameras: Royal Siamese Consorts Picturing Femininity and Ethnic Difference in Early 20th Century Siam". Women's Camera Work: Asia. 2 (2). Retrieved 8 July 2015. 
 11. ^ Christopher John Baker; Pasuk Phongpaichit (2009). A History of Thailand. Cambridge University Press. p. 31. ISBN 978-0-521-76768-2. Retrieved 2016-08-09. 
 12. ^ Nilsson Sören, Nilsson Ingvar.: Kung Chulalongkorns Norrlandsresa 1897. 34 pages in Swedish. Fors hembygdsförening 1985
 13. ^ "100 Baht Series 15". Bank of Thailand. Bank of Thailand. 
 14. ^ "1,000 Baht Series 16". Bank of Thailand. Bank of Thailand. 
 15. ^ "เจ้าญี่ปุ่นเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท" (PDF). 
 16. ^ "ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). 
 17. ^ a b "ราชทูตอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). 
 18. ^ "ข่าวทูตรุสเซียฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). 

External links

Chulalongkorn
Chakri Dynasty
Born: 20 September 1853 Died: 23 October 1910
Preceded by
Mongkut
King of Siam
1868–1910
Succeeded by
Vajiravudh