HOME
The Info List - Yuehai Dialects--- Advertisement ---


(i)

YUEHAI (粵海方言) is the main branch of Yue Chinese
Yue Chinese
, spoken in the Pearl River Delta of the province of Guangdong
Guangdong
, as well as Hong Kong and Macau
Macau
. It is commonly called CANTONESE, though that name is more precisely applied to the Guangzhou dialect of Yuehai.

DIALECTS

Yuehai is divided into four principal dialects, each of which contains various subdialects. Cantonese
Cantonese
is the prestige form .

* Guangfu dialects

* Guangzhou dialect * Hong Kong- Macau
Macau
dialects * Xiguan dialect * Wuzhou dialect * Tanka dialect

* Nan-Pan-Shun/Sanyi dialects (Sam yap)

* Nanhai dialect * Jiujiang dialect * Xiqiao dialect * Shunde dialect

* Zhongshan dialect

* Shiqi dialect * Sanjiao dialect

* Guan-Bao dialect

* Dongguan dialect * Bao\'an dialect (Waitau)

REFERENCES

* ^ "Guangfu" (apparently = all of Yuehai) in Olson, An Ethnohistorical Dictionary of China * ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Yuehai". Glottolog 2.7 . Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.

* v * t * e

Chinese language(s)

Major subdivisions

MANDARIN

* Northeastern

* Harbin * Shenyang

* Beijing

* Beijing * Karamay

* Ji–Lu

* Tianjin * Jinan

* Jiao–Liao

* Dalian * Qingdao * Weihai

* Central Plains

* Gangou * Guanzhong * Luoyang * Xuzhou * Dungan * Dongping

* Lan–Yin

* Southwestern

* Sichuanese * Kunming * Minjiang * Wuhan

* Lower Yangtze

* Nanjing

WU

* Taihu

* Shanghainese * Suzhou * Wuxi * Changzhou * Hangzhou * Shaoxing * Ningbo * Jinxiang * Jiangyin * Shadi

* Taizhou Wu

* Taizhou

* Oujiang

* Wenzhou

* Wuzhou

* Jinhua

* Chu–Qu

* Quzhou * Jiangshan * Qingtian

* Xuanzhou

GAN

* Chang–Du * Yi–Liu * Ying–Yi * Da–Tong

XIANG

* New

* Changsha

* Old

* Shuangfeng

* Ji–Xu

* Yong–Quan

* Qiyang

MIN

EASTERN

* Fuzhou * Fuqing * Fu\'an * Manjiang

SOUTHERN

* Hokkien
Hokkien

* Quanzhou * Zhangzhou * Amoy * Taiwanese * Philippine Hokkien
Hokkien
* Medan Hokkien
Hokkien
* Penang Hokkien
Hokkien
* Singaporean Hokkien
Hokkien
* Southern Peninsular Malaysian Hokkien
Hokkien

* Zhenan * Longyan

* Teochew

* Shantou * Haifeng

* Zhongshan

* Nanlang * Sanxiang

OTHER

* Northern

* Jian\'ou * Jianyang

* Central * Pu–Xian * Shao–Jiang

* Leizhou

* Zhanjiang

* Hainan

HAKKA

* Meixian * Wuhua

* Tingzhou

* Changting

* Taiwanese Hakka

* Sixian dialect * Raoping dialect
Raoping dialect

YUE

* Yuehai

* Cantonese
Cantonese
* Xiguan * Jiujiang * Shiqi * Weitou * Dapeng

* Gao–Yang

* Siyi

* Taishan

* Goulou * Wu–Hua * Yong–Xun * Luo–Guang * Qin–Lian

PROPOSED

* Huizhou

* Jin

* Hohhot

* Pinghua

UNCLASSIFIED

* Danzhou * Mai * Shaozhou Tuhua * Waxiang

DESCRIPTION OF MANDARIN CHINESE

* Chinese grammar * Chinese classifier
Chinese classifier
* Chinese Idiom

STANDARDIZED FORMS

* Standard Chinese
Standard Chinese
(Mandarin)

* Sichuanese * Taiwanese * Philippine * Malaysian * Singaporean

* Cantonese
Cantonese
* Taiwanese Hokkien
Hokkien

PHONOLOGY

* Historical

* Old

* Old National * Cantonese
Cantonese
* Mandarin * Literary and colloquial readings

HISTORY

* Old Chinese
Old Chinese
* Eastern Han * Middle Chinese
Middle Chinese
* Old Mandarin * Middle Mandarin * Proto-Min * Ba–Shu * Gan

LITERARY FORMS

OFFICIAL

* Classical

* Adoption * in Vietnam

* Vernacular

OTHER VARIETIES

* Written Cantonese
Cantonese
* Written Dungan * Written Hokkien
Hokkien
* Written Sichuanese

SCRIPTS

STANDARD

* Simplified * Traditional

HISTORICAL

* Oracle bone * Bronze * Seal * Clerical * Semi-cursive * Cursive

BRAILLE

* Cantonese
Cantonese
Braille * Mainland Chinese Braille * Taiwanese Braille
Taiwanese Braille
* Two-Cell Chinese Braille

OTHER

* Romanization

* Pinyin * Wade–Giles

* Bopomofo * Xiao\'erjing * Nüshu * Chinese punctuation * Taiwanese kana
Taiwanese kana
* Dungan Cyrillic

List of varieties of Chinese

This Sino-Tibetan languages -related article is a stub . You can help by expanding it .

* v * t * e

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuehai_dialects additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy .® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. , a non-profit organization.

* Privacy policy * About * Disclaimers * Contact * Developers * Cookie statement * Mobile view

* *

Links: ------ /wiki/Yue_Chinese