HOME
The Info List - Yuehai Dialects


--- Advertisement ---(i)

YUEHAI (粵海方言) is the main branch of Yue Chinese
Yue Chinese
, spoken in the Pearl River Delta of the province of Guangdong
Guangdong
, as well as Hong Kong and Macau
Macau
. It is commonly called CANTONESE, though that name is more precisely applied to the Guangzhou dialect of Yuehai.

DIALECTS

Yuehai is divided into four principal dialects, each of which contains various subdialects. Cantonese
Cantonese
is the prestige form .

* Guangfu dialects

* Guangzhou dialect * Hong Kong- Macau
Macau
dialects * Xiguan dialect * Wuzhou dialect * Tanka dialect

* Nan-Pan-Shun/Sanyi dialects (Sam yap)

* Nanhai dialect * Jiujiang dialect * Xiqiao dialect * Shunde dialect

* Zhongshan dialect

* Shiqi dialect * Sanjiao dialect

* Guan-Bao dialect

* Dongguan dialect * Bao\'an dialect (Waitau)

REFERENCES

* ^ "Guangfu" (apparently = all of Yuehai) in Olson, An Ethnohistorical Dictionary of China * ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Yuehai". Glottolog 2.7 . Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.

* v * t * e

Chinese language(s)

Major subdivisions

MANDARIN

* Northeastern

* Harbin * Shenyang

* Beijing

* Beijing * Karamay

* Ji–Lu

* Tianjin * Jinan

* Jiao–Liao

* Dalian * Qingdao * Weihai

* Central Plains

* Gangou * Guanzhong * Luoyang * Xuzhou * Dungan * Dongping

* Lan–Yin

* Southwestern

* Sichuanese * Kunming * Minjiang * Wuhan

* Lower Yangtze

* Nanjing

WU

* Taihu

* Shanghainese * Suzhou * Wuxi * Changzhou * Hangzhou * Shaoxing * Ningbo * Jinxiang * Jiangyin * Shadi

* Taizhou Wu

* Taizhou

* Oujiang

* Wenzhou

* Wuzhou

* Jinhua

* Chu–Qu

* Quzhou * Jiangshan * Qingtian

* Xuanzhou

GAN

* Chang–Du * Yi–Liu * Ying–Yi * Da–Tong

XIANG

* New

* Changsha

* Old

* Shuangfeng

* Ji–Xu

* Yong–Quan

* Qiyang

MIN

EASTERN

* Fuzhou * Fuqing * Fu\'an * Manjiang

SOUTHERN

* Hokkien
Hokkien

* Quanzhou * Zhangzhou * Amoy * Taiwanese * Philippine Hokkien
Hokkien
* Medan Hokkien
Hokkien
* Penang Hokkien
Hokkien
* Singaporean Hokkien
Hokkien
* Southern Peninsular Malaysian Hokkien
Hokkien

* Zhenan * Longyan

* Teochew

* Shantou * Haifeng

* Zhongshan

* Nanlang * Sanxiang

OTHER

* Northern

* Jian\'ou * Jianyang

* Central * Pu–Xian * Shao–Jiang

* Leizhou

* Zhanjiang

* Hainan

HAKKA

* Meixian * Wuhua

* Tingzhou

* Changting

* Taiwanese Hakka

* Sixian dialect * Raoping dialect
Raoping dialect

YUE

* Yuehai

* Cantonese
Cantonese
* Xiguan * Jiujiang * Shiqi * Weitou * Dapeng

* Gao–Yang

* Siyi

* Taishan

* Goulou * Wu–Hua * Yong–Xun * Luo–Guang * Qin–Lian

PROPOSED

* Huizhou

* Jin

* Hohhot

* Pinghua

UNCLASSIFIED

* Danzhou * Mai * Shaozhou Tuhua * Waxiang

DESCRIPTION OF MANDARIN CHINESE

* Chinese grammar * Chinese classifier
Chinese classifier
* Chinese Idiom

STANDARDIZED FORMS

* Standard Chinese
Standard Chinese
(Mandarin)

<