HOME
The Info List - Xi Zezong

Xi Zezong (June 6, 1927, Yuanqu, Shanxi – December 27, 2008, Beijing) was a Chinese astronomical historian.[1][2] He is best known for finding in ancient Chinese history a reference to Ganymede being visible to the human eye by ancient astronomer Gan De, before it was officially recognised by the West. He was a member of the Chinese Academy of Sciences, and an Awardee of the Astronomy
Astronomy
Prize. Career[edit] Xi graduated from the Astronomy
Astronomy
Department of Zhongshan University
Zhongshan University
in Zhongshan, and began a career in the Chinese Academy of Sciences
Chinese Academy of Sciences
in which he spent all of his life as a professor. He conducted research and supervised students beginning in 1981 at the university's Institute for History of Natural Science; he also served as the director of this Institute from 1983 to 1988.[3] His main focus was on the study of historical supernovae, and he defined seven criteria with which to identify novae and two criteria to distinguish the novae and supernovae.[3] He studied ancient novae recorded in Chinese, Korean and Japanese annals and in 1955 rewrote this into a modern-day catalogue, analysing their significance to radio astronomy. This was reprinted in 1965 in the United States and is considered an important reference work to astronomical scholars worldwide.[3] In the 1970s Xi undertook research for the unearthed astronomical materials at Mawangdui, and came across a valuable ancient chart which illustrated 29 types of comets.[3] Xi was elected member the International Academy of History of Science in 1993, and of International Eurasian Academy of Sciences in 1995. In 1996 he began studying celestial phenomenon records in an effort to accurately pinpoint dates for historical events, publishing a chronological table in November 2000.[3] In 1997, a main-belt asteroid was named after him. Xu was president of Chinese Society of History of Science and Technology, and was an academic advisor to the Research Center of Ancient Civilization, and was affiliated with many of China's top universities as a professor. References[edit]

^ "In Memoriam: Xi Zezong". Newsletter of the History of Science Society. April 2009. Archived from the original on August 23, 2011. Retrieved October 20, 2011.  ^ "Science historian XI Zezong, 81, passes away". Retrieved October 20, 2011.  ^ a b c d e "Awardee of Astronomy
Astronomy
Prize Xi Zezong". The Holeung Ho Lee Foundation. Retrieved October 23, 2008. 

External links[edit]

85472 Xizezong, an asteroid named after him

v t e

Academicians of the Chinese Academy of Sciences

Division of Mathematics and Physics

Chen Jingrun Chen Jia'er Chen Jiangong Chen Xianhui Cheng Kaijia Cheng Minde Dai Chuanzeng Deng Jiaxian Feng Duan Feng Kang Ge Tingsui (Ke Ting Sui) Gu Chaohao Guo Yonghuai Hao Bailin He Xiantu He Zehui He Zuoxiu Hu Hesheng Hu Jimin Hu Ning Hua Luogeng Huang Kun Ke Zhao Li Yinyuan Liu Yingming Peng Huanwu Qian Sanqiang Qian Weichang Qian Xuesen Qu Qinyue Rao Yutai Shi Zhongci Su Buqing Tian Gang Wang Ganchang Wang Yuan Wang Zhuxi Wu Wenjun Wu Youxun Xi Zezong Xia Daoxing Xie Jialin Xie Xide Yang Fujia Yang Zhenning (Chen-Ning Yang) Ye Qisun Yu Min Zhang Jie Zhang Yuzhe Zhao Zhongyao (Chung-Yao Chao) Zhou Guangzhao Zhou Peiyuan Zhu Guangya

Division of Chemistry

Bai Chunli Cai Qirui Hou Debang Hu Hongwen Huang Minlon Liu Yuanfang Lu Jiaxi Lu Ke Min Enze Peng Shaoyi Shen Panwen Shen Tianhui Su Qiang Wang You Xing Qiyi Xu Guangxian Yan Dongsheng You Xiaozeng Yuan Chengye Zhou Qifeng

Division of Life Sciences and Medical Sciences

Bei Shizhang Cai Qiao Chen Shixiang (Sicien H. Chen) Chen Zhongwei Chen Zhu Chen Ziyuan Ding Ying Duan Shumin Han Qide Huang Jiasi Jin Guozhang Li Bo Li Zhensheng Liang Boqiang Lin Qiaozhi Lo Tsung-lo Niu Jingyi Qiu Fazu Sheng Tongsheng Tan Jiazhen Tang Feifan Tong Dizhou Wang Shizhen Wu Jieping Wu Mengchao Wu Zhengyi Xu Zhihong Yang Fuyu Yang Huanming Yao Zhen Zhang Xiangtong (Hsiang-Tung Chang) Zhang Xiaoqian Zhu Futang Zhu Zuxiang

Division of Earth Sciences

Ding Zhongli Fu Jiamo Gao Shan Jia Lanpo Li Siguang Liu Dongsheng Ouyang Ziyuan Pei Wenzhong Ren Mei'e Tan Qixiang Weng Wenhao Xie Xuejing Shi Yafeng Ye Duzheng Zhang Benren Zhao Jiuzhang Zhu Kezhen (Coching Chu)

Division of Information Technical Sciences

He Jifeng Huang Hongjia Song Jian Wang Xuan Yao Qizhi Zhou Chaochen

Division of Technological Sciences

Chen Da Chen Nengkuan Gu Binglin Guo Kexin Han Zhenxiang Hu Haiyan Hu Haichang Hu Haiyan Ke Jun Li Guohao Li Zhijian Liang Sicheng Liang Sili Liu Gaolian Lu Yongxiang Mao Yisheng Pan Jiazheng Qi Kang Ren Xinmin Shao Xianghua Shi Changxu Tu Shou'e Xu Caidong Xu Zuyao Ye Peijian Zhang Guangdou Zhang Zhongjun Zheng Zhemin Zhou Guozhi Zhu Wuhua

Foreign Members

Cai Nanhai (Nam-Hai Chua) Chen Xinsheng (Shiing-Shen Chern) Ding Zhaozhong (Samuel C. C. Ting) Feng Yuanzhen (Yuan-Cheng Fung) Gao Kun (Charles K. Kao) Ge Shouren (Ernest S. Kuh) Huang Xutao (Thomas Huang) Li Zhengdao (Tsung-Dao Lee) Joseph Needham Qian Xu (Shu Chien) Qiu Chengtong (Shing-Tung Yau) Xu Lizhi (Lap-Chee Tsui) Mao Heguang (Ho-Kwang Mao) Shen Yuanrang (Yuen-Ron Shen) Sumio Iijima Tian Changlin (Chang-Lin Tien) Chien-Shiung Wu Zhu Jingwu (Paul Chu) Zhuo Yihe (Al

.