HOME
        TheInfoList


The Niemodlin dialect (Polish: gwary niemodlińskie, Silesian: djalykt ńymodliński ślůnskij godki, pronunciation: ˈdjalɨkt ɲɨmɔˈdliɲski ˈɕlunskʲij ˈɡɔtki) is a Silesian dialect, used in the parts of Niemodlin city, now in Poland. Linguists differ in the classification of this dialect, some consider it a dialect of Silesian,[1] some of the Polish language.[2] It slightly differs from standard Silesian by having a characteristic pronunciation called masuring (mazuřyńy), which means that the group of consonants č š ž dž are pronounced as the alveolars c s z dz (IPA: [ts], [s], [z], and [dz], respectively). In Niemodlin Silesian phonology a nasalized vowel y ([ɨ̃]) may also occur. It is closely related to the Prudnik dialect.

Example of the dialect

References

  1. ^ Zaręba Alfred, Szkice z dialektologii śląskiej; Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988 - 504 s.: mapy, 1 portr.
  2. ^ B. Wyderka, Jakoś ty to pedzioł? (część II), "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2005 nr 61-62, s. 31. Por. B. Wyderka, O wielojęzyczności Śląska, "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2004 nr 55-56.