HOME
        TheInfoList


The Masovian dialect, also written Mazovian, is the dialect of Polish spoken in Mazovia and historically related regions, in northeastern Poland.[1] It is the most distinct of the Polish dialects and the most expansive.[1]

Masovian dialect (B3) among languages of Central Europe

Masovian emerged in the process of mixing the Polish and the Mazovian language existing as a separate language well until 20th century, according to various scholars.[2][3][4][5][6][7] Mazovian dialects may exhibit such features as mazurzenie, liaison (intervocallic voicing of obstruents on word boundaries), and asynchronous palatal pronunciation of labial consonants (so-called softening). The Kurpie region has some of the most distinctive phonetic features due to isolation. Characteristics include:

 • Depalatalization of velars before /ɛ/ and palatalization of velars before /ɛ̃/; e.g. standard Polish rękę, nogę ('arm', 'leg', in the accusative case) is rendered [ˈreŋkʲe], [ˈnoɡʲe] respectively instead of [ˈrɛŋke], [ˈnɔɡe];
 • /li/ sequences realized [lɪ] instead of [lʲi];
 • merger of the retroflex series sz, ż, cz, dź into the alveolar s, z, c, dz;
 • /ɨ/ > /i/ before certain consonants;
 • the Old Polish dual number marker -wa continues to be attached to verbs;
 • the open-mid vowels /ɛ, ɔ/ are realized as close-mid [e, o];
 • Standard Polish /ɔ̃/ and /ɛ̃/ merged with /u/ and /a/ respectively, in most situations;
 • certain instances of a > e;
 • [mʲ] > [ɲ]

Masovian dialects also contain certain vocabulary that is distinct from the standard Polish language and shares common characteristics with the Kashubian language.[8]

Subdialects

Mazovian dialects include but are not limited to subdialects[9] of:

References

 1. ^ a b "Gwary polskie - Dialekt mazowiecki". gwarypolskie.uw.edu.pl. Retrieved 2014-10-17. 
 2. ^ "Full text of "Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego: Srednie wieki i odrodzenie. Z wstepem o Uniwersytecie ..."". archive.org. Retrieved 2014-10-17. 
 3. ^ http://www.polona.pl/Content/863/ocr.txt
 4. ^ Kozłowski, F.A. (1858). Dzieje Mazowsża za panowania książat. Nakl i druk S. Orgelbranda. p. 504. Retrieved 2014-10-17. 
 5. ^ "Full text of "Kopernikijana czyli materyaly do pism i zycia Mikolaja Kopernika .."". archive.org. Retrieved 2014-10-17. 
 6. ^ Maciejowski, W.A. (1852). Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830: z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym. 2. Nakładem i drukiem S. Orgelbranda. p. 327. Retrieved 2014-10-17. 
 7. ^ "Mitteilungen : Literarische Gesellschaft Masovia : Free Download & Streaming : Internet Archive". archive.org. Retrieved 2014-10-17. 
 8. ^ "Slavic languages -- Encyclopædia Britannica". britannica.com. Retrieved 2014-10-17. 
 9. ^ Halina Karas, Gwary Polskie, Dialects and gwary in Poland

Bibliography

 • Barbara Bartnicka (red.): Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Łomża-Warszawa 1993.
 • Anna Basara: Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 • Anna Cegieła: Polski Słownik terminologii i gwary teatralnej. Wrocław 1992.
 • Jadwiga Chludzińska-Świątecka: Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich. Poradnik Językowy, z. 6, 1961, s. 253-258.
 • Karol Dejna: Dialekty polskie. Ossolineum 1993.
 • Barbara Falińska (red.): Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.ɴ I. Filipów, pow. Suwałki, Białystok, 2004.
 • Województwo płockie. Uniwersytet Łódzki, Łódź-Płock 1984.