HOME
        TheInfoListThe Masovian dialect, also written Mazovian, is the dialect of Polish spoken in Mazovia and historically related regions, in northeastern Poland. It is the most distinct of the Polish dialects and the most expansive. Mazovian dialects may exhibit such features as mazurzenie, liaison (intervocalic voicing of obstruents on word boundaries), and asynchronous palatal pronunciation of labial consonants (so-called softening). The Kurpie region has some of the most distinctive phonetic features due to isolation. Characteristics include: * Depalatalization of velars before and palatalization of velars before ; e.g. standard Polish ''rękę'', ''nogę'' ('arm', 'leg', in the accusative case) is rendered , respectively instead of , ; * sequences realized instead of ; * merger of the retroflex series sz, ż, cz, dż into the alveolar s, z, c, dz; * > before certain consonants; * the Old Polish dual number marker -''wa'' continues to be attached to verbs; * Standard Polish and merged with and respectively, in most situations; * certain instances of a > e; * > Masovian dialects also contain certain vocabulary that is distinct from the standard Polish language and shares common characteristics with the Kashubian language.

Subdialects

Mazovian dialects include but are not limited to subdialectsHalina Karas, ''Gwary Polskie''
Dialects and gwary in Poland
of: :* Białystok dialect ( pl|gwara białostocka) :* Suwałki dialect ( pl|gwara suwalska) :* Warmia dialect ( pl|gwara warmińska) :* Kurpie dialect ( pl|gwara kurpiowska) :* Masurian dialect ( pl|gwara mazurska) :* Malbork-Lubawa dialect ( pl|gwara malborsko-lubawska) :* Ostróda dialect ( pl|gwara ostródzka) :* Near Mazovian dialect ( pl|gwara mazowsza bliższego) :* Far Mazovian dialect ( pl|gwara mazowsza dalszego) :* Warsaw dialect ( pl|gwara warszawska)

References

{{Reflist

Bibliography

* Barbara Bartnicka (red.): ''Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.'' Łomża-Warszawa 1993. * Anna Basara: ''Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza.'' Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. * Anna Cegieła: ''Polski Słownik terminologii i gwary teatralnej.'' Wrocław 1992. * Jadwiga Chludzińska-Świątecka: ''Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich.'' Poradnik Językowy, z. 6, 1961, s. 253-258. * Karol Dejna: ''Dialekty polskie.'' Ossolineum 1993. * Barbara Falińska (red.): ''Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.ɴ'' I. Filipów, pow. Suwałki, Białystok, 2004. * ''Województwo płockie.'' Uniwersytet Łódzki, Łódź-Płock 1984. Category:Polish dialects