HOME
The Info List - Leopold Skulski

Leopold Skulski
Leopold Skulski
pronounced [lɛˈɔpɔlt ˈskulskʲi]; (15 November 1878, Zamość
Zamość
– Brest, 11 June 1940) served as prime minister of Poland
Poland
for six months from 13 December 1919 until 9 June 1920 in the interim Legislative Sejm
Sejm
during the formation of sovereign Second Polish Republic
Second Polish Republic
following World War I.[1] Life[edit] Skulski was involved in politics from at least the mid 1910s, and served as mayor of Łódź
Łódź
between 1917 and 1919. During the rebirth of sovereign Poland, he was active in the conservative Zjednoczenie Narodowe, representing the interests of landowners from Liga Narodowa.[2] He became a deputy in the Polish parliament (Sejm) after the 1919 elections from the parliamentary wing of Narodowe Zjednoczenie Ludowe (NZL) which split from Zwiazek Ludowo Narodowy (ZLN) under his leadership,[3] and on 13 December 1919 he became the Prime Minister of Poland. His government resigned on 9 June 1920, in the aftermath of the failure of the Kiev Offensive and the success of the Bolshevik counteroffensive, in as much as the constitutional impasse resulting from the split of PSL "Wyzwolenie".[4] Skulski was also the Minister of Internal Affairs under the government of Wincenty Witos
Wincenty Witos
(from 24 July 1920 to 28 June 1921). He was a member of the State Tribunal of Poland
Poland
from 1925. President of the Polish Radio
Polish Radio
in the 1930s, he did not take an active role in political life in the last decade of his life. Death[edit] During the Invasion of Poland
Poland
he was arrested in Pińsk
Pińsk
by the Soviet NKVD; shortly thereafter he died in the NKVD
NKVD
prison in Brest. References[edit]

^ Szymon Rudnicki (1981). Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926 (PDF). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo. ISBN 83-04-00866-1. Wojna w nierównym stopniu odbiła się na poziomie życia ziemian. Niektórzy nawet dorobili się na dostawach wojskowych. Jednak na terenie Galicji i Królestwa wiele majątków zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych. Najgorzej odczuły skutki wojny i rewolucji kresy wschodnie. Jednak, mimo strat wojennych, ziemiaństwo zachowało swą pozycję w życiu gospodarczym kraju. – From "Introduction" by Szymon Rudnicki  ^ Rudnicki 1981, p. 61 (of 285) in PDF. ^ Rudnicki 1981, p. 83 (of 285) in PDF. ^ Rudnicki 1981, p. 85 (of 285) in PDF.

Political offices

Preceded by Ignacy Paderewski Prime Minister of Poland 1919–1920 Succeeded by Władysław Grabski

v t e

Prime Minister of Poland

Duchy of Warsaw
Duchy of Warsaw
(1807–1813)

Stanisław Małachowski Ludwik Szymon Gutakowski Józef Poniatowski
Józef Poniatowski
(acting) Stanisław Kostka Potocki

Kingdom of Poland
Poland
(1917–1918)

Kucharzewski Ponikowski Kanty Steczkowski Świeżyński Wróblewski

Second Polish Republic (1918–1939)

Daszyński Moraczewski Paderewski Skulski Grabski Witos Ponikowski Śliwiński Nowak Sikorski Witos Grabski Skrzyński Witos Bartel Piłsudski Bartel Świtalski Bartel Sławek Piłsudski Sławek Prystor Jędrzejewicz Kozłowski Sławek Zyndram-Kościałkowski Składkowski

Polish government-in-exile (1939–1990)

Sikorski Mikołajczyk Arciszewski Bór-Komorowski Tomaszewski Odzierzyński Hryniewski Mackiewicz Hanke Pająk Zawisza Muchniewski Urbański Sabbat Szczepanik

Polish People's Republic (1944–1989)

Osóbka-Morawski Cyrankiewicz Bierut Cyrankiewicz Jaroszewicz Babiuch Pińkowski Jaruzelski Messner Rakowski Kiszczak Mazowiecki

Third Polish Republic (1989–present)

Mazowiecki Bielecki Olszewski Pawlak Suchocka Pawlak Oleksy Cimoszewicz Buzek Miller Belka Marcinkiewicz Kaczyński Tusk Kopacz Szydł

.