HOME
The Info List - Lệ Thủy District


--- Advertisement ---Lệ Thủy ( listen) is a district of Quảng Bình Province
Quảng Bình Province
in the North Central Coast of Vietnam. The district borders Quảng Ninh District on the north, Vĩnh Linh District
Vĩnh Linh District
( Quảng Trị
Quảng Trị
Province) on the south, Laos
Laos
on the west (with the Annamite Range
Annamite Range
as natural borderline). Lệ Thủy central is 40 km south of the provincial capital Đồng Hới. The district government seat is Kiến Giang Township. The district area is 1420.52 km2, population: 140,804 (1998).[1][2] Lệ Thủy District
Lệ Thủy District
is home to Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp
and the family of Ngô Đình Diệm. Economy bases on agriculture, mainly rice culture. Mỹ Trạch massacre
Mỹ Trạch massacre
by French army happened here on 29 November 1947.

Contents

1 Subdivisions 2 Geography 3 Economy 4 Transportation 5 Famous residents 6 Culture 7 Former location name before 1945

7.1 Thủy Liên Canton (Tổng Thủy Liên) 7.2 Mỹ Trạch Canton 7.3 Phong Lộc Canton 7.4 Thạch Xá Canton 7.5 Thượng Phong Lộc Canton 7.6 Xuân Lai Canton 7.7 Mỹ Lộc Canton

8 References 9 External links

Subdivisions[edit] This district has two townlets and 25 communes (xã)

Two townlets: Kiến Giang
Kiến Giang
and Nông Trường Lệ Ninh. 26 communes:

Hồng Thủy, Ngư Hoà, Ngư Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Sơn Thủy, Ngân Thủy, Hải Thủy, Hưng Thủy, Tân Thủy, Xuân Thủy, Dương Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Sen Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Kim Thủy, Thái Thủy.[3]

Communes Area (km²) Population (2009)[4] Density (hab./km²)

Kiến Giang 3.14 6,341 2019.4

Lệ Ninh 11.35 4,836 426

An Thủy 22.76 9,610 433.66

Cam Thủy 13.80 3,684 266.95

Dương Thủy 9.3 4,146 445.8

Hoa Thủy 17.25 7,273 421.6

Hồng Thủy 29.5 8,191 380.97

Hưng Thủy 21.7 6,138 282.8

Kim Thủy 484.75 3,309 6.82

Lâm Thủy 242.97 1,260 5.18

Liên Thủy 6.98 8,083 160.59

Lộc Thủy 7.75 4,155 536.1

Mai Thủy 19.77 6,060 306.5

Mỹ Thủy 13.64 5,011 367.37

Phong Thuỷ 9.96 7,016 704.4

Phú Thủy 45.66 6,748 147.78

Sen Thủy 75.2 5,409 71.9

Sơn Thủy 25.88 7,184 277.5

Ngân Thủy 167.71 1,742 10.38

Ngư Thủy
Ngư Thủy
Bắc 31.38 3,584 114.2

Ngư Thủy
Ngư Thủy
Nam 9.7 2,831 311

Ngư Thủy
Ngư Thủy
Trung 13.4 2,152 160.59

Tân Thủy 19.91 5,942 298.4

Thanh Thủy 14.2 5,380 378.87

Thái Thủy 55.3 4,570 82.6

Trường Thủy 20.75 1,579 76

Văn Thủy 15.1 2,698 178.67

Xuân Thủy 6.8 5,241 770.73

Geography[edit]

Bang Spa
Bang Spa
in Lệ Thủy

Kiến Giang
Kiến Giang
River in Lệ Thủy

The seaside with sand dunes in Lệ Thủy

The western portion of the district is characterized by the Annamite Range, where the Ho Chi Minh trail
Ho Chi Minh trail
ran through in Vietnam
Vietnam
War. The area slope is lower towards the east to the narrow plain of Kiến Giang River. The east side is the coastline with a range of sand dunes (with the width of around 10 km). The seasides here are wild and clean with several fishing villages. The district is home to Bang Spa, a mineral hot spring and is also a regular tourist destination. Economy[edit] The district's economy is largely based on agriculture and forestry. The district has two townships: Kiến Giang
Kiến Giang
Township and Nông Trường Lệ Ninh. There are some fine sand beaches along the South China Sea coast and a hot mineral spring in the west of this district but they are mainly visited by local inhabitants only. Transportation[edit] The National Route 1A, Ho Chi Minh Highway, and Hanoi- Saigon
Saigon
Railway run through the district. Famous residents[edit]

Ngô Đình Diệm
Ngô Đình Diệm
- the first president of South Vietnam. Ngô Đình Khả - Ngô Đình Diệm's father. Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp
- a general of Vietnam
Vietnam
People's Army. Dương Văn An - a mandarin, historian in Nguyễn Dynasty. Nguyễn Hữu Cảnh
Nguyễn Hữu Cảnh
- a mandarin of Nguyễn lords
Nguyễn lords
who established Vietnam's sovereignty in Saigon. Lâm Thị Mỹ Dạ - poet. Hoàng Kế Viêm
Hoàng Kế Viêm
- a mandarin of Nguyễn Dynasty

Hoang Phuc Pagoda in My Thuy, Le Thuy

Culture[edit] This district is home to Hò khoan Lệ Thủy. Former location name before 1945[edit] Thủy Liên Canton (Tổng Thủy Liên)[edit]

Đặng Lộc xã Phò Chánh xã (Cung) Thủy Liên thôn (Quán Sen) Hòa Luật Đông (Hòa Đông) Thủy Liên Nam (Quán Trảy) Hòa Luật Bắc (Hòa Bắc) Trung Luật Thôn (Cây Cúp) Thử Luật Tây Hòa Luật Nam (Ngoại Hải) Liêm Luật xã Trung Luật xã Thương Luật xã Thủy Liên Đông (Quán Cát) Phò Thiết ấp (Hủ Thiết) Thủy Liên Hạ (Quán Bụt)

Mỹ Trạch Canton[edit]

Cổ Liễu xã (Tréo) Liêm Thiện xã (Làng Liêm) Mỹ Thổ xã (Làng Ngói) Luật Sơn ấp Quy Hậu xã Dương Xá xã (Làng Dương) Mỹ Trạch Thượng Mỹ Trạch Hạ Tâm Duyệt xã Uẩn Áo xã (Nha Ngo) Thuận Trạch phường (Trạm) Tân Hậu phường Mỹ Son ấp (Thượng Lâm) Dương Xuân xã (Ba Canh) Tân Mỹ phường (Mỹ Lê) Tiểu Giang phường (Phường Tiểu)

Phong Lộc Canton[edit]

Đại Phong Lộc xã (đợi) Mỹ Phước Thôn (Nhà Cồn) Tuy Lộc xã (Tuy) An Lạc phường An Xá xã (Thá) An Xá Hạ

Thạch Xá Canton[edit]

Tân Việt phường Binh Phú ấp

Thượng Phong Lộc Canton[edit]

Xuân Hồi xã (Hồi) Phú Thọ xã (Nhà Ngô) Thượng Phong Lộc xã (Làng Tiểu)

Xuân Lai Canton[edit]

Xuân Lai xã Xuân Bồ xã Hoàng Giang xã (Nhà Vàng) Phan Xá xã (Nhà Phan) Quảng Cư xã (Làng Chềng) Lệ Xã xã (Kẻ Lê) Thái Xá xã (Nhà Cai) Thạch Bàn Thượng (Chợ Thẹc) Mai Xá Thượng Mai Xá Hạ (Nhà Mòi) Châu Xả Xã (Kẻ Châu) Phú Bình Phong

Mỹ Lộc Canton[edit]

Mỹ Lộc xã (Mỹ Lược) Quy Trình xã Văn Xá xã Phú Hòa xã Lương Thiện xã Phu Gia xã Lộc An xã Phú Kỳ xã

References[edit]

^ Quảng Bình Year Book and Quảng Bình Province
Quảng Bình Province
official website ^ " Vietnam
Vietnam
Districts".  ^ Quang Binh Year Book and Quang Binh Province official website ^ Official website of Quang Binh Province

External links[edit]

Lệ Thủy district on Quảng Bình government official website

v t e

Districts of North Central Coast (Bắc Trung Bộ)

Thanh Hóa
Thanh Hóa
Province

Thanh Hóa Sầm Sơn Bỉm Sơn Bá Thước Cẩm Thủy Đông Sơn Hà Trung Hậu Lộc Hoằng Hóa Lang Chánh Mường Lát Ngọc Lặc Như Thanh Như Xuân Nông Cống Quan Hóa Quan Sơn Quảng Xương Thạch Thành Thiệu Hóa Thọ Xuân Thường Xuân Tĩnh Gia Triệu Sơn Vĩnh Lộc Yên Định

Nghệ An Province

Vinh Cửa Lò Thái Hòa Anh Sơn Con Cuông Diễn Châu Đô Lương Hưng Nguyên Kỳ Sơn Nam Đàn Nghi Lộc Nghĩa Đàn Quế Phong Quỳ Châu Quỳ Hợp Quỳnh Lưu Tân Kỳ Thanh Chương Tương Dương Yên Thành

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Province

Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Can Lộc Đức Thọ Hồng Lĩnh Hương Khê Hương Sơn Kỳ Anh Lộc Hà Nghi Xuân Thạch Hà Vũ Quang

Quảng Bình Province

Đồng Hới Bố Trạch Lệ Thủy Minh Hóa Quảng Ninh Quảng Trạch Tuyên Hóa Ba Đồn
Ba Đồn
(District-level Town)

Quảng Trị
Quảng Trị
Province

Quảng Trị Đông Hà Cam Lộ Cồn Cỏ Đa Krông Gio Linh Hải Lăng Hướng Hóa Triệu Phong Vĩnh Linh

Thừa Thiên- Huế
Huế
Province

Huế A Lưới Huong Thuy Hương Trà Nam Đông Phong Điền Phú Lộc Phú Vang Quảng Điền

v t e

Communes of the Lệ Thủy District
Lệ Thủy District

Kiến Giang Nông Trường Lệ Ninh An Thủy Cam Thủy Dương Thủy Hải Thủy Hoa Thủy Hồng Thủy Hưng Thủy Kim Thủy Lộc Thủy Liên Thủy Mai Thủy Mỹ Thủy Ngân Thủy Ngư Thủy Ngư Hòa Phong Thủy Phú Thủy Sen Thủy Sơn Thủy Tân Thủy Thái Thủy Thanh Thủy Trường

.