HOME
        TheInfoList


Lâm Thao is a rural district of Phú Thọ Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 106,610.[1] The district covers an area of 115 km². The district capital lies at Lâm Thao.[1]

Administrative divisions

Lâm Thao, Hùng Sơn, Xuân Huy, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Sơn Vi, Hợp Hải, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Sơn Dương, Xuân Lũng, Cao Xá.

References

  1. ^ a b "Districts of Vietnam". Statoids. Retrieved March 23, 2009.