HOME
The Info List - Governor Of Jiangsu


--- Advertisement ---The politics of Jiangsu
Jiangsu
Province in the People's Republic of China
People's Republic of China
is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China. The Governor of Jiangsu
Jiangsu
is the highest-ranking official in the People's Government of Jiangsu. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Jiangsu
Jiangsu
Communist Party of China
Communist Party of China
Provincial Committee Secretary, colloquially termed the " Jiangsu
Jiangsu
CPC Party Chief".

Contents

1 List of the CPC Jiangsu
Jiangsu
Committee Secretaries 2 List of the Governors of Jiangsu 3 List of the Chairmen of Jiangsu
Jiangsu
People's Congress 4 List of the Chairmen of CPPCC
CPPCC
Jiangsu
Jiangsu
Committee 5 Qing dynasty

List of the CPC Jiangsu
Jiangsu
Committee Secretaries[edit]

Ke Qingshi
Ke Qingshi
(柯庆施): 1952–1954 Jiang Weiqing (江渭清): 1954–1967 Xu Shiyou
Xu Shiyou
(许世友): 1970–1973 Peng Chong (彭冲): 1974–1977 Xu Jiatun (许家屯): 1977–1983 Han Peixin (韩培信): 1983–1989 Shen Daren (沈达人): 1989–1993 Chen Huanyou (陈焕友): 1993–2000 Hui Liangyu
Hui Liangyu
(回良玉): 2000–2002 Li Yuanchao (李源潮): 2002–2007 Liang Baohua (梁保华): 2007–2010 Luo Zhijun
Luo Zhijun
(罗志军): 2010–2016 Li Qiang: 2016–2017 Lou Qinjian: 2017–

List of the Governors of Jiangsu[edit]

Tan Zhenlin
Tan Zhenlin
(谭震林): 1952–1955 Hui Yuyu (惠浴宇): 1955–1967 Xu Shiyou
Xu Shiyou
(许世友): 1968–1973 Peng Chong (彭冲): 1974–1977 Xu Jiatun (许家屯): 1977–1979 Hui Yuyu (惠浴宇): 1979–1982 Han Peixin (韩培信): 1982–1983 Gu Xiulian (顾秀莲): 1983–1989 Chen Huanyou (陈焕友): 1989–1994 Zheng Silin (郑斯林): 1994–1998 Ji Yunshi (季允石): 1998–2002 Liang Baohua: 2002 – January 2008 Luo Zhijun: January 2008 – December 2010 Li Xueyong: December 2010 – November 2015 Shi Taifeng: November 2015 – April 2017 Wu Zhenglong: April 2017 – incumbent

List of the Chairmen of Jiangsu
Jiangsu
People's Congress[edit]

Xu Jiatun (许家屯): 1979–1983 Chu Jiang (储江): 1983–1988 Han Peixin (韩培信): 1988–1993 Shen Daren (沈达人): 1993–1998 Chen Huanyou (陈焕友): 1998–2003 Li Yuanchao (李源潮): 2003–2007 Wang Shouting (王寿亭): 2007–2008 (acting) Liang Baohua (梁保华): 2008–2011 Luo Zhijun
Luo Zhijun
(罗志军): 2011–incumbent

List of the Chairmen of CPPCC
CPPCC
Jiangsu
Jiangsu
Committee[edit]

Jiang Weiqing (江渭清): 1955–1967 Xu Jiatun (许家屯): 1977–1979 Hui Yuyu (惠浴宇): 1979 Bao Houchang (包厚昌): 1979–1983 Qian Zhonghan (钱钟韩): 1983–1989 Sun Han (孙颔): 1989–1998 Cao Keming (曹克明): 1998–2003 Xu Zhonglin (许仲林): 2003–2007 Zhang Lianzhen (张连珍): 2007–2017 Jiang Dingzhi: 2017–

Qing dynasty[edit] Under the Qing dynasty, the governor (巡撫, xunfu) of Jiangsu
Jiangsu
was the highest-ranking official within Jiangsu
Jiangsu
but reported to the Viceroy of Liangjiang, who was often involved in provincial affairs. Additionally, the taotais of the treaty ports were often quite autonomous and exercised a great deal of influence through their direct involvement with foreign officials and the income from international trade.

Li Hongzhang ... Wu Yuanping

v t e

Political leaders of Jiangsu
Jiangsu
since 1949

CPC Committee Secretaries

Ke Qingshi Jiang Weiqing Xu Shiyou Peng Chong Xu Jiatun Han Peixin Shen Daren Chen Huanyou Hui Liangyu Li Yuanchao Liang Baohua Luo Zhijun Li Qiang Lou Qinjian

People's Congress Chairmen

Xu Jiatun Chu Jiang Han Peixin Shen Daren Chen Huanyou Li Yuanchao Wang Shouting (acting) Liang Baohua Luo Zhijun Li Qiang

Governors

Tan Zhenlin Hui Yuyu Xu Shiyou Peng Chong Xu Jiatun Hui Yuyu Han Peixin Gu Xiulian Chen Huanyou Zheng Silin Ji Yunshi Liang Baohua Luo Zhijun Li Xueyong Shi Taifeng Wu Zhenglong

CPPCC
CPPCC
Committee Chairmen

Jiang Weiqing Xu Jiatun Hui Yuyu Bao Houchang Qian Zhonghan Sun Han Cao Keming Xu Zhonglin Zhang Lianzhen Jiang Dingzhi Huang Lixin

v t e

Jiangsu
Jiangsu
topics

Nanjing
Nanjing
(capital)

General

History Politics Economy

Geography

Cities Grand Canal of China Yellow Sea East China Sea Xishan Island Yangtze River Lake Tai Hongze Lake Yangcheng Lake Huai River Qixia Mountain

Education

Nanjing
Nanjing
University Southeast University Hohai University Nanjing
Nanjing
Normal University Nanjing
Nanjing
University of Science and Technology

Culture

Wuyue culture Shuochang Cuisine Chinese opera Ge Yuan Garden

Visitor attractions

Purple Mountain Sun Yat-sen Mausoleum Ming Xiaoling Mausoleum Jiming Temple Nanjing
Nanjing
Yangtze River
Yangtze River
Bridge Hanshan Temple Huqiu Tower Grand Buddha at Ling Shan Chaotian Palace Qixia Temple Tianning Temple Pagoda Zhouzhuang

Category Commons

v t e

Politics of China

Constitution Laws

Parties

Parties Communist Party

Central Committee

General Secretary Politburo Politburo Standing Committee Central Secretariat

Central Commission for Discipline Inspection Provincial party standing committee

State organs

National People's Congress

Standing Committee Chairman

President

Vice President

State Council

Premier Vice Premiers State Councilors

Central Military Commission

Chairman People's Liberation Army People's Armed Police

People's Political Consultative Conference

National Committee Chairman

Politics of province-level divisions (current leaders)

Municipalities

Beijing Chongqing Shanghai Tianjin

Provinces

Anhui Fujian Gansu Guangdong Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hubei Hunan Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Qinghai Shaanxi Shandong Shanxi Sichuan Yunnan Zhejiang

Autonomous regions

Guangxi Inner Mongolia Ningxia Xinjiang Tibet (leaders)

SARs

Hong Kong Macau

Claimed province

Taiwan

See al

.