HOME
The Info List - Chen Zaidao


--- Advertisement ---Chen Zaidao
Chen Zaidao
(simplified Chinese: 陈再道; traditional Chinese: 陳再道; pinyin: Chén Zàidào, 1909–1993) was a Chinese general in the People's Liberation Army, who commanded the Wuhan Military Region 1954-67. He is most noted for having arrested pro-Mao Xie Fuzhi and Wang Li during the Wuhan Incident in July 1967.[1] He was promptly dismissed after the incident, but was rehabilitated in 1972 and entered the Central Committee of the Communist Party of China
Central Committee of the Communist Party of China
in 1978. During the Tiananmen Square protests of spring 1989, Chen Zaidao joined former Minister of Defense Zhang Aiping
Zhang Aiping
and five other retired generals in opposing the enforcement of martial law by the Army in Beijing.

Due to the exigent circumstances, we as old soldiers, make the following request: Since the People's Army belongs to the people, it cannot stand against the people, much less kill the people, and must not be permitted to fire on the people and cause bloodshed; to prevent the situation from escalating, the Army must not enter the city. — Ye Fei, Zhang Aiping, Xiao Ke, Yang Dezhi, Chen Zaidao, Song Shilun and Li Jukui, May 21, 1989 letter to the Central Military Commission and Capital Martial Law Command Headquarters[2][unreliable source?]

See also[edit]

List of officers of the People's Liberation Army

References[edit]

^ Thomas W. Robinson. "The Wuhan Incident: Local Strife and Provincial Rebellion During the Cultural Revolution," The China Quarterly (1971), 47: pp. 413-18. ^ (Chinese) Wu Renhua, "89天安门事件大事记:5月21日 星期日" Accessed 2013-07-12

v t e

Founding senior generals of the People's Liberation Army

Chen Bojun Chen Mingren Chen Qihan Chen Shiju (陈士榘) Chen Xilian Chen Zaidao Deng Hua Dong Qiwu Fu Qiutao Fu Zhong Gan Siqi Guo Tianmin Han Xianchu He Bingyan Hong Xuezhi Huang Yongsheng Lai Chuanzhu Li Da Li Jukui
Li Jukui
(awarded 1958) Li Kenong Li Tao (李涛) Li Tianyou Li Zhimin Liu Yalou Liu Zhen Lü Zhengcao Peng Shaohui Song Renqiong Song Shilun Su Zhenhua Tang Liang Tao Zhiyue Ulanhu Wang Hongkun (王宏坤) Wang Jian'an (王建安, awarded 1956) Wang Ping (王平) Wang Xinting Wang Zhen Wei Guoqing Xiao Hua Xiao Ke Xie Fuzhi Xu Shiyou Yan Hongyan Yang Chengwu Yang Dezhi Yang Yong Yang Zhicheng (杨至成) Ye Fei Zhang Aiping Zhang Zongxun Zhao Erlu Zhong Qiguang (钟期光) Zhou Chunquan Zhou Huan (周桓) Zhou Shidi Zhu Liangcai

v t e

Vice Chairpersons of the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference

1st (1949–1954)

Zhou Enlai Li Jishen Shen Junru Guo Moruo Chen Shutong

2nd (1954–1959)

Soong Ching-ling Dong Biwu Li Jishen Zhang Lan Guo Moruo Peng Zhen Shen Junru Huang Yanpei He Xiangning Li Weihan Li Siguang Chen Shutong Zhang Bojun Tan Kah Kee Choekyi Gyaltsen, Panchen Erdeni (removed) Burhan Shahidi

3rd (1959–1965)

Peng Zhen Li Jishen Guo Moruo Shen Junru Huang Yanpei Li Weihan
Li Weihan
(removed) Li Siguang Chen Shutong Tan Kah Kee Burhan Shahidi Chen Yi Kang Sheng Pagbalha Geleg Namgyai Ngapoi Ngawang Jigme He Xiangning
He Xiangning
(supplemental)

4th (1965–1978)

Peng Zhen Chen Yi Ye Jianying Huang Yanpei Chen Shutong Liu Lantao Song Renqiong Xu Bing Gao Chongmin Cai Tingkai Wei Guoqing Deng Zihui Li Siguang Fu Zuoyi Teng Daiyuan Xie Juezai Mao Dun Li Zhuchen Pagbalha Geleg Namgyai Xu Deheng Li Dequan Ma Xulun

5th (1978–1983)

Ulanhu Wei Guoqing Peng Chong Zhao Ziyang Guo Moruo Song Renqiong Mao Dun Xu Deheng Ouyang Qin Shi Liang Zhu Yunshan Kang Keqing Ji Fang Wang Shoudao Yang Jingren Zhang Chong Pagbalha Geleg Namgyai Zhou Jianren Zhuang Xiquan Hu Zi'ang Rong Yiren Tong Dizhou Liu Lantao (supplemental; secretary-general) Lu Dingyi
Lu Dingyi
(supplemental) Li Weihan
Li Weihan
(supplemental) Hu Yuzhi (supplemental) Wang Kunlun (supplemental) Choekyi Gyaltsen, Panchen Erdeni (supplemental) He Changgong (supplemental) Xiao Ke
Xiao Ke
(supplemental) Cheng Zihua (supplemental) Yang Xiufeng (supplemental) Sha Qianli (supplemental) Burhan Shahidi
Burhan Shahidi
(supplemental) Zhou Peiyuan
Zhou Peiyuan
(supplemental) Qian Changzhao (supplemental) Liu Fei (supplemental) Dong Qiwu (supplemental)

6th (1983–1988)

Yang Jingren Liu Lantao Lu Dingyi Cheng Zihua Kang Keqing Ji Fang Zhuang Xiquan Pagbalha Geleg Namgyai Hu Zi'ang Wang Kunlun Qian Changzhao Dong Qiwu Tao Zhiyue Zhou Shutao Yang Chengwu Xiao Hua Chen Zaidao Lü Zhengcao Zhou Jianren Zhou Peiyuan Burhan Shahidi Miao Yuntai Wang Guangying Deng Zhaoxiang Fei Xiaotong Zhao Puchu Ye Shengtao Qu Wu Ba Jin Ma Wenrui (supplemental) Mao Yisheng
Mao Yisheng
(supplemental) Liu Jingji (supplemental) Hua Luogeng
Hua Luogeng
(supplemental) Wang Enmao (supplemental) Qian Xuesen
Qian Xuesen
(supplemental) Lei Jieqiong
Lei Jieqiong
(supplemental) Wang Feng (supplemental) Qian Weichang
Qian Weichang
(supplemental)

7th (1988–1993)

Wang Renzhong Yan Mingfu Fang Yi Gu Mu Yang Jingren Kang Keqing Pagbalha Geleg Namgyai Hu Zi'ang Qian Changzhao Zhou Peiyuan Miao Yuntai Wang Guangying Deng Zhaoxiang Zhao Puchu Qu Wu Ba Jin Ma Wenrui Liu Jingji Wang Enmao Qian Xuesen Qian Weichang Hu Sheng Sun Xiaocun Cheng Siyuan Lu Jiaxi Qian Zhengying Su Buqing Ismail Amat Hou Jingru (supplemental) K. H. Ting
K. H. Ting
(supplemental) Hong Xuezhi (supplemental) Ye Xuanping (supplemental)

8th (1993–1998)

Ye Xuanping Wu Xueqian Yang Rudai Wang Zhaoguo Ngapoi Ngawang Jigme Saifuddin Azizi Hong Xuezhi Yang Jingren Zhou Peiyuan Deng Zhaoxiang Zhao Puchu Ba Jin Liu Jingji Qian Xuesen Qian Weichang Hu Sheng Qian Zhengying Su Buqing Hou Jingru K. H. Ting Dong Yinchu Sun Fuling T. K. Ann Henry Fok Ma Man-kei Zhu Guangya
Zhu Guangya
(supplemental) Wan Guoquan (supplemental) He Luli (supplemental)

9th (1998–2003)

Ye Xuanping Yang Rudai Wang Zhaoguo Ngapoi Ngawang Jigme Zhao Puchu Ba Jin Qian Weichang Lu Jiaxi Ren Jianxin Song Jian Li Guixin Chen Junsheng Zhang Siqing Qian Zhengying K. H. Ting Sun Fuling T. K. Ann Henry Fok Ma Man-kei Zhu Guangya Wan Guoquan Hu Qili Chen Jinhua Zhao Nanqi Mao Zhiyong Bai Lichen Jing Shuping Luo Haocai Zhang Kehui Zhou Tienong Wang Wenyuan

10th (2003–2008)

Wang Zhongyu Liao Hui Liu Yandong Ngapoi Ngawang Jigme Ba Jin Pagbalha Geleg Namgyai Li Guixian Zhang Siqing K. H. Ting Henry Fok Ma Man-kei Bai Lichen Luo Haocai Zhang Kehui Zhou Tienong Hao Jianxiu Chen Kuiyuan Abdul'ahat Abdulrixit Xu Kuangdi Li Zhaozhuo Huang Mengfu Wang Xuan Zhang Huaixi Li Meng Tung Chee-hwa
Tung Chee-hwa
(supplemental) Zhang Meiying (supplemental) Zhang Rongming (supplemental)

11th (2008–2013)

Wang Gang Liao Hui Du Qinglin Ngapoi Ngawang Jigme Pagbalha Geleg Namgyai Ma Man-kei Bai Lichen Chen Kuiyuan Abdul'ahat Abdulrixit Li Zhaozhuo Huang Mengfu Tung Chee-hwa Zhang Meiying Zhang Rongming Qian Yunlu (secretary-general) Sun Jiazheng Li Jinhua Zheng Wantong Deng Pufang Wan Gang Lin Wenyi Li Wuwei Luo Fuhe Chen Zongxing Wang Zhizhen Edmund Ho
Edmund Ho
(supplemental)

12th (2013–2018)

Du Qinglin Ling Jihua (removed) Han Qide Pagbalha Geleg Namgyai Tung Chee-hwa Wan Gang Lin Wenyi Luo Fuhe Edmund Ho Zhang Qingli (secretary-general) Li Haifeng Su Rong (removed) Chen Yuan Lu Zhangong Zhou Xiaochuan Wang Jiarui Wang Zhengwei Ma Biao Qi Xuchun Chen Xiaoguang Ma Peihua Liu Xiaofeng Wang Qinmin Leung Chun-ying
Leung Chun-ying
(supplemental)

13th (2018–2023)

Zhang Qingli Liu Qibao Pagbalha Geleg Namgyai Tung Chee-hwa Wan Gang Edmund Ho Lu Zhangong Wang Zhengwei Ma Biao Chen Xiaoguang Leung Chun-ying Xia Baolong (secretary-general) Yang Chuantang Li Bin Bagatur Wang Yongqing He Lifeng Su Hui Zheng Jianbang Gu Shengzu Liu Xincheng He Wei Shao Hong Gao Yunlong

This biographical article related to the military of China is a stub. You can help by expandi

.