HOME
        TheInfoListCities in Guangxi (Guangxi Zhuang Autonomous Region) in the border far south of China include: Guangxi Category:Geography of Guangxi