HOME
The Info List - Bianqing


--- Advertisement ---The bianqing is an ancient Chinese percussion instrument consisting of a set of L-shaped flat stone chimes known as qing, played melodically. The chimes were hung in a wooden frame and struck with a mallet. Along with the bronze bells called bianzhong, they were an important instrument in China's ritual and court music going back to ancient times. The instrument was imported to Vietnam
Vietnam
(where it is called biên khánh),[1] and Korea
Korea
(where it is called pyeongyeong). It is still used in Korean court and ritual music. See also[edit]

Lithophone Bianzhong Traditional Chinese musical instruments Traditional Korean musical instruments Traditional Vietnamese musical instruments

References[edit]

^ Đại Dương (2010-12-09). "Sắp phục chế thành công 2 bộ nhạc cụ độc đáo đã thất truyền". Retrieved 2016-10-15. 

v t e

Lithophones

Bianqing Đàn đá The Great Stalacpipe Organ Musical Stones of Skiddaw Ringing rocks Rock gong Sankarjang Silex Piano Sounding stone Stone marimba

v t e

Traditional Chinese musical instruments

Silk (string)

Plucked

Duxianqin Guqin Guzheng Konghou Liuqin Pipa Qinqin Ruan Sanxian Se Yueqin

Bowed

Banhu Daguangxian Dahu Datong Dihu Diyingehu Erhu Erxian Gaohu Gehu Huqin Jiaohu Jing erhu Jinghu Laruan Leiqin Matouqin Maguhu Sanhu Sihu Tiqin Tihu Tuhu Yehu Yazheng Xiqin Zhonghu Zhuihu Zhuiqin

Struck

Yangqin Zhu

Bamboo (woodwind)

Flutes

Dizi Koudi Paixiao Xiao

Oboes

Guan Suona

Free- reed pipes

Bawu Mangtong

Gourd (woodwind)

Hulusheng Hulusi Sheng Yu

Percussion

Wood

Guban Muyu Paiban Yu Zhu

Stone

Bianqing Qing

Metal

Bianzhong Fangxiang Gong Luo Yunluo

Clay

Fou

Hide

Alligator drum Bangu Bolanggu Jiegu Paigu Tanggu Zhangu

Others

Gudi Kouxian Lusheng Xun

v t e

Traditional Vietnamese musical instruments

Percussion

Biên chung Biên khánh Cảnh Chũm chọe Đàn đá Đàn môi K'lông pút Mõ Phách Sênh tiền Song loan T'rưng Trống cái Trống chầu Trống cơm Trống đồng

Strings

Bro Đàn bầu Đàn đáy Đàn đoản Đàn gáo Đàn hồ Đàn nguyệt Đàn nhị Đàn sến Đàn tam Đàn tính Đàn tranh Đàn tỳ bà Guitar phím lõm K'ni

Wind

Đing năm Kèn bầu Sáo

Other

Cồng Đàn tam
Đàn tam
thập lục

This article relating to percussion instruments is a stub. You can help by expanding it.

v t e

This Chinese music article is a stub. You can help by expandi

.