HOME
The Info List - Autonomous Prefectures--- Advertisement ---


(i) (i) (i)

Provinces -------------------------

Autonomous regions ------------------------- Special
Special
administrative regions

Sub-provincial level Sub-provincial cities -------------------------

Sub-provincial autonomous prefectures ------------------------- Sub-provincial city districts

Prefectural level (2nd) Prefectural cities -------------------------

Autonomous prefectures -------------------------

Leagues -------------------------

Prefectures (abolishing)

Sub-prefectural-level Sub-prefectural cities -------------------------

Provincial-controlled cities -------------------------

Provincial-controlled counties ------------------------- Provincial-controlled districts

County
County
level (3rd) Counties -------------------------

Autonomous counties -------------------------

County-level cities -------------------------

Districts Ethnic districts -------------------------

Banners Autonomous banners -------------------------

Shennongjia
Shennongjia
Forestry District
District
-------------------------

Liuzhi Special District
Liuzhi Special District
-------------------------

Wolong Special Administrative Region
Wolong Special Administrative Region
-------------------------

Workers and peasants districts (obsolete)

Analogous county level units Management areas Management committee

Township
Township
level (4th) Townships -------------------------

Ethnic townships -------------------------

Towns -------------------------

Subdistricts Subdistrict bureaux -------------------------

Sums -------------------------

Ethnic sums -------------------------

County-controlled districts County-controlled district bureaux (obsolete) -------------------------

Management committees -------------------------

Town-level city (pilot)

Analogous township level units Management areas Management committee -------------------------

Areas ------------------------- Farms area , Prison area , University towns etc.

Village
Village
level (5th) informal (Grassroots Autonomous Organizations) -------------------------

Villages · Gaqas Village
Village
Committees -------------------------

Residential communities Residential Committees

Other Regions -------------------------

Capital cities -------------------------

New areas -------------------------

Autonomous administrative divisions -------------------------

National Central Cities ------------------------- Special
Special
Economic Zones

History : before 1912 , 1912–49 , 1949–present ------------------------- Administrative division codes

* v * t * e

This article includes a list of references , related reading or external links , BUT ITS SOURCES REMAIN UNCLEAR BECAUSE IT LACKS INLINE CITATIONS . Please help to improve this article by introducing more precise citations. (September 2014) (Learn how and when to remove this template message )

AUTONOMOUS PREFECTURES (Chinese : 自治州; pinyin : Zìzhìzhōu) are one type of autonomous administrative divisions of China , existing at the prefectural level , with either ethnic minorities forming over 50% of the population or being the historic home of significant minorities. All autonomous prefectures are mostly dominated, in population, by the Han Chinese . The official name of an autonomous prefecture includes the most dominant minority in that region, sometimes two, rarely three. For example, a Kazakh (Kazak in official naming system) prefecture may be called Kazak Zizhizhou. Like all other prefectural level divisions, autonomous prefectures are divided into county level divisions . There is one exception: Ili Kazak Autonomous Prefecture
Prefecture
contains two prefectures of its own. Under the Constitution of the People\'s Republic of China , autonomous prefectures cannot be abolished.

CONTENTS

* 1 List of autonomous prefectures * 2 Ethnic composition of autonomous prefectures * 3 Former autonomous prefectures of China * 4 Administrative prefecture level units with a population of 30% or more of ethnic minorities * 5 See also * 6 External links

LIST OF AUTONOMOUS PREFECTURES

PROVINCE NAME SIMPLIFIED CHINESE AND PINYIN DESIGNATED MINORITY LOCAL NAME CAPITAL

Gansu
Gansu
Linxia 临夏回族自治州 Línxià Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese ) Xiao\'erjing : لٍشِا جُوِذُو ذِجِجِوْ‎ Linxia

Gansu
Gansu
Gannan 甘南藏族自治州 Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul Hezuo

Guizhou
Guizhou
Qiandongnan 黔东南苗族侗族自治州 Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu Miao and Dong Hmong : Cheej Toob Naj Mioj Txhwj Toom Txhwj Txim Tsim Tsawb Dong : ? Kaili

Guizhou
Guizhou
Qiannan 黔南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei
Buyei
& Miao Buyei
Buyei
: Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz ziqziqzouy Hmong : Cheej Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb Duyun
Duyun

Guizhou
Guizhou
Qianxinan 黔西南布依族苗族自治州 Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei
Buyei
& Miao Buyei
Buyei
: Qianfxiynanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy Hmong : Cheej Xyi Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb Xingyi

Hubei
Hubei
Enshi 恩施土家族苗族自治州 Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia & Miao Tujia : ? Hmong : EE Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb Enshi

Hunan Xiangxi 湘西土家族苗族自治州 Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia font-size:1.25em; vertical-align:top; word-wrap: break-word;">མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul Haiyan County
County

Qinghai
Qinghai
Hainan 海南藏族自治州 Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul Gonghe County

Qinghai
Qinghai
Huangnan 黄南藏族自治州 Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul Tongren County

Qinghai
Qinghai
Golog 果洛藏族自治州 Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul Maqên County

Qinghai
Qinghai
Yushu 玉树藏族自治州 Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul Yushu

Qinghai
Qinghai
Haixi 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu Mongol font-weight:normal; font-family:'Menk Hawang Tig', 'Menk Qagan Tig', 'Menk Garqag Tig', 'Menk Har_a Tig', 'Menk Scnin Tig', 'Oyun Gurban Ulus Tig', 'Oyun Qagan Tig', 'Oyun Garqag Tig', 'Oyun Har_a Tig', 'Oyun Scnin Tig', 'Mongolian BT', 'Mongolian Baiti', 'Noto Sans Mongolian', ' Mongol Usug', 'Mongolian White', 'MongolianScript', 'Code2000', 'Menksoft Qagan'; font-size: 1.5em; line-height: 1em; writing-mode: vertical-lr; -webkit-writing-mode: vertical-lr; -o-writing-mode: vertical-lr; -ms-writing-mode: tb-lr; writing-mode: tb-lr; vertical-align:text-top;">ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ Borotal a-yin mongγol ebereen öbertegen zasaqu ǰuu Tibetan : མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul Delingha

Sichuan
Sichuan
Ngawa 阿坝藏族羌族自治州 Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu Tibetan font-size:1.25em; vertical-align:top; word-wrap: break-word;">རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul Qiangic : Ggabba Shbea Rrmea nyujugvez zhou Barkam
Barkam

Sichuan
Sichuan
Garzê 甘孜藏族自治州 Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan : དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul Kangding
Kangding

Sichuan
Sichuan
Liangshan 凉山彝族自治州 Liángshān Yízú Zìzhìzhōu Yi Yi : Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho Xichang

Xinjiang Kizilsu 克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu Kyrgyz Kyrgyz : كىزىلسۋ كىزگىز اۆتونومييالى وبلاستى‎ Kızılsuu Kırgız avtonom oblastı Artux
Artux

Xinjiang Bortala 博尔塔拉蒙古自治州 Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol Mongolian : ᠪᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ Borotala mongγol ebereen zasaqu ǰuu Bole

Xinjiang Changji 昌吉回族自治州 Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese ) Xiao\'erjing : چْاکِ خُوِذُوْ ذِجِجِوْ‎ Changji

Xinjiang Bayingolin 巴音郭楞蒙古自治州 Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol Mongolian : ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ Bayangol mongγol ebereen zasaqu ǰuu Korla

Xinjiang Ili (Altay ) ( Tacheng
Tacheng
) 伊犁哈萨克自治州 Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu (阿勒泰地区) (Ālètài Dìqū) (塔城地区) (Tǎchéng Dìqū) Kazakh Kazakh : ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى‎ İle Qazaq awtonomïyalıq oblısı (Kazakh : ئالتاي ۋىلايىتى‎) (Altay aymağı) (Kazakh : تارباعاتاي ايماعى‎) (Tarbağatay aymağı) Yining (Altay ) ( Tacheng
Tacheng
)

Yunnan Dehong 德宏傣族景颇族自治州 Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu Dai font-size:1.25em; vertical-align:top; word-wrap: break-word;">བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul Shangri-La

Yunnan Dali 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu Bai Bai : Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Dali

Yunnan Chuxiong 楚雄彝族自治州 Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu Yi Yi : ? ? Nuosu Zytjiejux dde Zho Chuxiong

Yunnan Honghe 红河哈尼族彝族自治州 Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu Hani & Yi Yi : ? ? ? Nuosu Zytjiejux dde Zho Hani : Haoqhoqzel Mengzi

Yunnan Wenshan 文山壮族苗族自治州 Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu Zhuang ;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;">v

* t * e

Designations for types of administrative territorial entities

ENGLISH TERMS

COMMON ENGLISH TERMS1

AREA

* Insular area * Local government area * Protected area * Special
Special
area

* Statistical area

* Combined statistical area * Metropolitan statistical area
Metropolitan statistical area
* Micropolitan statistical area
Micropolitan statistical area

* Urban area

CANTON Half-canton
Half-canton

BOROUGH

* County borough * Metropolitan borough

CAPITAL

* Federal capital * Imperial capital

CITY

* City
City
state * Autonomous city * Charter city * Independent city * Incorporated city
Incorporated city
* Imperial city * Free imperial city * Royal free city

COMMUNITY

* Autonomous community * Residential community

COUNTY

* Administrative county * Autonomous county * Consolidated city-county

* Metropolitan county

* Non-metropolitan

* Viscountcy

COUNTRY

* Overseas country

DEPARTMENT

* Overseas department

DISTRICT

* Capital district * City
City
district * Congressional district * Electoral district
Electoral district
* Federal district * Indian government district * Land district

* Metropolitan district

* Non-metropolitan district

* Military district * Municipal district * Police district * Regional district * Rural district * Sanitary district * Subdistrict * Urban district * Special
Special
district

DIVISION

* Census division * Police division * Subdivision

MUNICIPALITY

* County
County
municipality

* Norway * Nova Scotia * Regional county municipality

* Direct-controlled municipality * District
District
municipality * Mountain resort municipality * Neutral municipality * Regional municipality * Resort municipality * Rural municipality * Specialized municipality

PREFECTURE

* Autonomous prefecture * Subprefecture * Super-prefecture
Super-prefecture
* Praetorian prefecture

PROVINCE

* Autonomous province * Overseas province * Roman province

REGION

* Administrative region * Autonomous region * Capital region * Development region * Economic region * Mesoregion * Microregion * Overseas region * Planning region * Special administrative region * Statistical region * Subregion

RESERVE

* Biosphere reserve
Biosphere reserve
* Ecological reserve
Ecological reserve
* Game reserve * Indian reserve * Nature reserve

STATE

* Federal state * Free state * Sovereign state

TERRITORY

* Capital territory

* Federal capital territory

* Dependent territory * Federal territory
Federal territory
* Military territory * Organized incorporated territory * Overseas territory * Union territory * Unorganized territory

TOWN

* Census town * Market town

TOWNSHIP

* Charter township * Civil township * Paper township * Survey township * Urban township

UNIT

* Autonomous territorial unit * Local administrative unit * Municipal unit * Regional unit
Regional unit

ZONE

* Economic zone
Economic zone

* Exclusive economic zone * Free economic zone * Special economic zone

* Free-trade zone * Neutral zone * Self-administered zone
Self-administered zone

OTHER ENGLISH TERMS

CURRENT

* Alpine resort * Bailiwick

* Banner

* Autonomous

* Block * Cadastre * Circle * Circuit * Colony * Commune * Condominium * Constituency * Duchy * Eldership * Emirate * Federal dependency * Governorate * Hamlet * Ilkhanate * Indian reservation

* Manor
Manor

* Royal

* Muftiate * Neighbourhood * Parish * Periphery * Precinct
Precinct
* Principality * Protectorate * Quarter * Regency * Autonomous republic * Riding

* Sector

* Autonomous

* Shire
Shire
* Sultanate * Suzerainty * Townland

* Village
Village

* Administrative * Summer

* Ward *

HISTORICAL

* Agency * Barony * Burgh
Burgh
* Exarchate
Exarchate
* Hide * Hundred * Imperial Circle * March * Monthon * Presidency * Residency * Roman diocese * Seat * Tenth * Tithing

NON-ENGLISH OR LOANWORDS

CURRENT

* Amt * Bakhsh * Barangay
Barangay
* Bezirk * Regierungsbezirk * Comune
Comune
* Frazione * Fu * Gemeinde * Județ

* Kunta / kommun

* Finland * Sweden

* Län
Län
* Località * Megye * Muban

* Oblast
Oblast

* Autonomous

* Okrug * Ostān * Poblacion
Poblacion
* Purok * Shahrestān * Sum * Sýsla * Tehsil * Vingtaine

HISTORICAL

* Commote * Gau * Heerlijkheid * Köping * Maalaiskunta

* Nome

* Egypt * Greece

* Pagus * Pargana * Plasă * Satrapy * Socken
Socken
* Subah * Syssel * Zhou

* v * t * e

Arabic
Arabic
terms for country subdivisions

FIRST-LEVEL

* Muhafazah (محافظة governorate) * Wilayah (ولاية province) * Mintaqah (منطقة region) * Mudiriyah (مديرية directorate) * Imarah (إمارة emirate) * Baladiyah (بلدية municipality) * Shabiyah (شعبية "popularate")

SECOND / THIRD-LEVEL

* Mintaqah (منطقة region) * Qadaa (قضاء district) * Nahiyah (ناحية subdistrict) * Markaz (مركز district) * Mutamadiyah (معتمدية "delegation") * Daerah / Daïra (دائرة circle) * Liwa (لواء banner / sanjak )

CITY / TOWNSHIP-LEVEL

* Amanah (أمانة municipality) * Baladiyah (بلدية municipality) * Ḥai (حي neighborhood / quarter) * Mahallah (محلة) * Qarya (قرية) * Sheyakhah (شياخة "neighborhood subdivision")

English translations given are those most commonly used.

* v * t * e

French terms for country subdivisions

* arrondissement * département * préfecture * subprefectures

* v * t * e

Greek terms for country subdivisions

MODERN

* apokentromenes dioikiseis / geniki dioikisis § / diamerisma § / periphereia * nomos § / periphereiaki enotita * demos / eparchia § / koinotita §

HISTORICAL

* archontia/archontaton * bandon * demos * despotaton * dioikesis * doukaton * droungos * eparchia * exarchaton * katepanikion * kephalatikion * kleisoura * meris * naukrareia * satrapeia * strategis * thema * toparchia * tourma

§ signifies a defunct institution

* v * t * e

Portuguese terms for country subdivisions

REGIONAL SUBDIVISIONS

* Estado
Estado
* Distrito federal * Província * Região * Distrito * Comarca * Capitania

LOCAL SUBDIVISIONS

* Município * Concelho * Freguesia * Comuna * Circunscrição

SETLEMENTS

* Cidade * Vila * Aldeia * Bairro
Bairro
* Lugar

* Historical subdivisions in italics.

* v * t * e

Slavic terms for country subdivisions

CURRENT

* dzielnica * gmina * krai * kraj * krajina / pokrajina * městys * obec * oblast / oblast\' / oblasti / oblys / obwód / voblast\' * okręg * okres * okrug * opština / općina / občina / obshtina * osiedle * powiat / povit * raion * selsoviet / silrada * sołectwo * voivodeship / vojvodina * županija

HISTORICAL

* darugha * gromada * guberniya / gubernia * jurydyka * khutor * obshchina * okolia * opole * pogost * prowincja * sorok * srez * starostwo / starostva * uyezd * volost * ziemia * župa

* v * t * e

Spanish terms for country subdivisions

NATIONAL, FEDERAL

* Comunidad autónoma * Departamento * Distrito federal * Estado
Estado
* Provincia * Región

REGIONAL, METROPOLITAN

* Cantón * Comarca * Comuna * Corregimiento * Delegación * Distrito * Mancomunidad * Merindad * Municipalidad
Municipalidad
* Municipio
Municipio

* Parroquia

* Ecuador * Spain

URBAN, RURAL

* Aldea * Alquería * Anteiglesia

* Asentamiento

* Asentamiento informal * Pueblos jóvenes

* Barrio * Campamento * Caserío

* Ciudad

* Ciudad autónoma

* Colonia * Lugar * Masía * Pedanía * Población * Ranchería
Ranchería
* Sitio
Sitio
* Vereda * Villa
Villa
* Village
Village
(Pueblito/Pueblo)

* Historical subdivisions in italics.

* v * t * e

Turkish terms for country subdivisions

MODERN

* il (province) * ilçe (district) * şehir (city) * kasaba (town) * belediye (municipality) * belde (community) * köy (village) * mahalle (neighbourhood/quarter)

HISTORICAL

* ağalık (feudal district) * bucak (subdistrict) * beylerbeylik (province) * kadılık (subprovince) * kaza (sub-province) * hidivlik (viceroyalty) * mutasarrıflık (subprovince) * nahiye (nahiyah) * paşalık (province) * reya (Romanian principalities) * sancak (prefecture) * vilayet (province) * voyvodalık (Romanian provinces)

1 Used by ten or more countries or having derived terms. Historical derivations in italics. See also: Census division , Electoral district
Electoral district
, Political division , and List of administrative divisions by country

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonomous_prefectures_of_China additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy .® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. , a non-profit organization.

* Privacy policy * About * Disclaimers * Contact * Developers * Cookie statement * Mobile view

* *

Links: ------ /wiki/Provinces_of_China /wiki/Autonomous_regions_of_China /wiki/Special_administrative_regions_of_China /wiki/Sub-provincial_divisions_in_the_People%27s_Republic_of_China /wiki/Sub-provincial_divisions_in_the_People%27s_Republic_of_China /wiki/Sub-provincial_divisions_in_the_People%27s_Republic_of_China /wiki/Sub-provincial_divisions_in_the_People%27s_Republic_of_China /wiki/Prefectures_of_the_People%27s_Republic_of_China /wiki/P