HOME
The Info List - Şemsi Pasha


--- Advertisement ---Şemsi Ahmet Pasha also known as Chamsi-Pasha; 1492 – 28 April 1580) was a prominent Ottoman nobleman and statesman of Albanian origin[1][2] who occupied numerous high-ranking political posts, serving at different stages as the Ottoman governor of Damascus, Rûm, Sivas, Anatolia and Rumelia, and subsequently succeeding Sokollu Mehmet Pasha as grand vizier of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
in 1579.

Contents

1 Life 2 See also 3 References 4 Sources

Life[edit] Paternally, he was a direct descendant of Khalid ibn al-Walid, the celebrated commander whose armies conquered Syria
Syria
at the time of Muhammad
Muhammad
in the 7th century.[3] His mother was the granddaughter of the Ottoman Sultan Suleiman I, Ayşe Hümaşah Sultan.[4] Raised in the Imperial residence of the period, Topkapı Palace, as Grand Vizier, he charged renowned court architect Mimar Sinan
Mimar Sinan
with the task of building a mosque and adjoining complex near his main seat, the Şemsi Pasha Palace on the Bosphorus
Bosphorus
shoreline in Constantinople. The Şemsi Pasha Mosque
Şemsi Pasha Mosque
is one of the smallest mosques to be commissioned by a Grand Vizier, and yet it is one of the most well-known mosques in city, due to a combination of its miniature dimensions and its waterfront location. It is mentioned as a chief example of Mimar Sinan's skill in organically blending architecture with the natural landscape.[5] During Şemsi Pasha's tenure as the Governor-General
Governor-General
of Rumelia, it was reported that he left the capital for Sofia
Sofia
in 1565 with such pomp that the people of Constantinople
Constantinople
who watched the spectacle of his lavishly clad retinue had never seen a beylerbey (Governor-General) display such 'majesty and grandeur.' See also[edit]

Şemsi Pasha Mosque List of Ottoman Grand Viziers List of Ottoman governors of Damascus

References[edit]

^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 64. Shemsi Ahmet Pasha ishte me origjinë shqiptare. U lind në vitin 1492. Del të jetë i shënuar si shqiptar nga i ati, jo na nëna. Qysh në moshë të re, pasi i kishte kryer me sukses mësimet ishte emëruar nëpunës në Oborrin e Sulltan Sylejmanit të Madhërishëm. Ai, në periudha të ndryshme kohore ka shërbyer si guvernator osman në Damasku, Sivash, Anadoll dhe në viset e Rumelisë.  ^ Danişmend (1971), p. 25. (in Turkish) ^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 64. Nëna e Shemsi Ahmed Pashait, thuhet se ishte me origjinë familjare një pasardhës i drejtpërdrejtë i Halid Ibni Velidit, komandantit të famshëm të ushtrisë islame, i cili pushtoi Sirinë në kohën e profetit Muhamed, në shekullin e 7-të.  ^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 65. Nëna e tij, Aishe Humashah, ishte mbesa e Sulltan Sylejmanit.  ^ Jorgji Kote. Diplomacia per te gjithe. p. 24. Në kohën kur ishte emëruar pranë Vezirir të Madh, Sokolloviq, kishte ngritur Pallatin Topkapi. Ai kishte urdhëruar arkitektin më të njohur të kohës, ( Leonardo Da Vinçin) e Lindjes, mjeshtrin me origjinë shqiptare, Mimar Sinan, që të ndërtonte një xhami në Kompleksin bregdetar të Bosforit, në Konstandinopojë. Xhamia e Shemsi Pashës është njëra ndër xhamitë më të vogla që është porositur nga veziri i madh, por kjo është një nga xhamitë më të njohura në qytet, për shkak të një kombinimi të dimensioneve të saj në miniaturë dhe vendndodhjen e saj ujore. Kjo xhami unikate është përmendur si një karakteristikë krejt e veçantë e mjeshtrit të përkryer të kohës, Mimar Sinan. Ai me gjenialitetin e tij krijues e ndërtues, kishte arritur të lidhte organikisht një përzierje të arkitekturës me peizazhin natyror. 

Sources[edit]

Kuran, Aptullah. 1986. Mimar Sinan. Istanbul: Hürriyet Vakıf Yayınları, p. 193–196. Gültekin, Gülbin. 1994. "Semsi Pasa Külliyesi." In Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi. Istanbul: Tarih Vakfi, VII, p. 158–159. Necipoglu, Gülru. 2005. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. London: Reaktion Books, p. 452–498.

Political offices

Preceded by Ottoman Governor of Damascus 1552–1555 Succeeded by

Preceded by Sokollu Mehmed Pasha Grand Vizier of the Ottoman Empire 12 October 1579 – 28 April 1580 Succeeded by Lala Kara Mustafa Pasha

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
– Rise (1299–1453)

Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Pasha (1320–1331) Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Pasha (1331–1348) Hacı Pasha (1348–1349) Sinanüddin Fakih Yusuf Pasha (1349–1364) Çandarlı Halil Pasha the Elder
Çandarlı Halil Pasha the Elder
(1364–1387) Çandarlı Ali Pasha
Çandarlı Ali Pasha
(1387–1406) Osmancıklı Imamzade Halil Pasha (1406–1413) Amasyalı Bayezid Pasha (1413–1421) Çandarlı Ibrahim Pasha the Elder (1421–1429) Osmancıklı Koca Mehmed Nizamüddin Pasha (1429–1439) Çandarlı Halil Pasha the Younger (1439–1453)

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
– Classical Age (1453–1550)

Zagan Pasha
Zagan Pasha
(1453–1456) Veli Mahmud Pasha (1456–1466) Rum Mehmed Pasha (1466–1469) Ishak Pasha (1469–1472) Veli Mahmud Pasha (1472–1474) Gedik Ahmed Pasha (1474–1477) Karamani Mehmed Pasha (1477–1481) Ishak Pasha (1481–1482) Koca Davud Pasha (1482–1497) Hersekzade Ahmed Pasha (1497–1498) Çandarlı Ibrahim Pasha the Younger (1498–1499) Yakub Pasha (1499–1501) Mesih Pasha (1501) Hadim Ali Pasha (1501–1503) Hersekzade Ahmed Pasha (1503–1506) Hadim Ali Pasha (1509–1511) Koca Mustafa Pasha (1511–1512) Dukakinzade Ahmed Pasha (1512–1515) Hersekzade Ahmed Pasha (1515–1516) Hadım Sinan Pasha (1516–1517) Yunus Pasha
Yunus Pasha
(1517) Piri Mehmed Pasha
Piri Mehmed Pasha
(1517–1523) Pargalı Ibrahim Pasha
Pargalı Ibrahim Pasha
(1523–1536) Ayas Mehmed Pasha (1536–1539) Lütfi Pasha
Lütfi Pasha
(1539–1541) Hadım Suleiman Pasha
Hadım Suleiman Pasha
(1541–1544) Rüstem Pasha
Rüstem Pasha
(1544–1553)

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
– Transformation (1550–1700)

Kara Ahmed Pasha (1553–1555) Rüstem Pasha
Rüstem Pasha
(1555–1561) Semiz Ali Pasha (1561–1565) Sokollu Mehmed Pasha
Sokollu Mehmed Pasha
(1565–1579) Şemsi Pasha (1579–1580) Lala Kara Mustafa Pasha
Lala Kara Mustafa Pasha
(1580) Koca Sinan Pasha
Koca Sinan Pasha
(1580–1582) Kanijeli Siyavuş Pasha (1582–1584) Özdemiroğlu Osman Pasha (1584–1585) Hadim Mesih Pasha (1585–1586) Kanijeli Siyavuş Pasha (1586–1589) Koca Sinan Pasha
Koca Sinan Pasha
(1589–1591) Serdar Ferhad Pasha (1591–1592) Kanijeli Siyavuş Pasha (1592–1593) Koca Sinan Pasha
Koca Sinan Pasha
(1593–1595) Serdar Ferhad Pasha (1595) Lala Mehmed Pasha
Lala Mehmed Pasha
(1595) Koca Sinan Pasha
Koca Sinan Pasha
(1595–1596) Damat Ibrahim Pasha
Damat Ibrahim Pasha
(1596) Cigalazade Yusuf Sinan Pasha
Cigalazade Yusuf Sinan Pasha
(1596) Damat Ibrahim Pasha
Damat Ibrahim Pasha
(1596–1597) Hadım Hasan Pasha (1597–1598) Cerrah Mehmed Pasha (1598–1599) Damat Ibrahim Pasha
Damat Ibrahim Pasha
(1599–1601) Yemişçi Hasan Pasha (1601–1603) Yavuz Ali Pasha (1603–1604) Sokolluzade Lala Mehmed Pasha
Lala Mehmed Pasha
(1604–1606) Boşnak Derviş Mehmed Pasha (1606) Kuyucu Murad Pasha
Kuyucu Murad Pasha
(1606–1611) Nasuh Pasha (1611–1614) Öküz Mehmed Pasha
Öküz Mehmed Pasha
(1614–1616) Damat Halil Pasha (1616–1619) Öküz Mehmed Pasha
Öküz Mehmed Pasha
(1619–1619) Güzelce Ali Pasha (1619–1621) Ohrili Hüseyin Pasha (1621) Dilaver Pasha (1621–1622) Kara Davud Pasha (1622) Mere Hüseyin Pasha (1622) Lefkeli Mustafa Pasha (1622) Gürcü Hadım Mehmed Pasha (1622–1623) Mere Hüseyin Pasha (1623) Kemankeş Kara Ali Pasha (1623–1624) Çerkes Mehmed Pasha (1624–1625) Filibeli Hafız Ahmed Pasha (1625–1626) Damat Halil Pasha (1626–1628) Gazi Ekrem Hüsrev Pasha (1628–1631) Hafiz Ahmed Pasha (1631–1632) Topal Recep Pasha (1632) Tabanıyassı Mehmed Pasha (1632–1637) Bayram Pasha (1637–1638) Tayyar Mehmed Pasha (1638) Kemankeş Mustafa Pasha (1638–1644) Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Pasha (1644–1645) Nevesinli Salih Pasha (1645–1647) Kara Musa Pasha
Kara Musa Pasha
(1647) Hezarpare Ahmed Pasha (1647–1648) Sofu Mehmed Pasha (1648–1649) Kara Murat Pasha (1649–1650) Melek Ahmed Pasha (1650–1651) Abaza Siyavuş Pasha I (1651) Gürcü Mehmed Pasha
Gürcü Mehmed Pasha
(1651–1652) Tarhoncu Ahmed Pasha (1652–1653) Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Pasha (1653–1654) Ibşir Mustafa Pasha (1654–1655) Kara Dev Murad Pasha (1655) Ermeni Süleyman Pasha (1655) Gazi Hüseyin Pasha (1656) Zurnazen Mustafa Pasha (1656) Abaza Siyavuş Pasha I (1656) Boynuyaralı Mehmed Pasha (1656) Köprülü Mehmed Pasha
Köprülü Mehmed Pasha
(1656–1661) Köprülü Fazıl Ahmed
Köprülü Fazıl Ahmed
Pasha (1661–1676) Merzifonlu Kara Mustafa Pasha
Kara Mustafa Pasha
(1676–1683) Bayburtlu Kara Ibrahim Pasha (1683–1685) Sarı Süleyman Pasha
Sarı Süleyman Pasha
(1685–1687) Abaza Siyavuş Pasha II (1687–1688) Ayaşlı Ismail Pasha (1688) Tekirdağlı Bekri Mustafa Pasha (1688–1689) Köprülü Fazıl Mustafa Pasha
Köprülü Fazıl Mustafa Pasha
(1689–1691) Bahadırzade Arabacı Ali Pasha (1691–1692) Merzifonlu Çalık Hacı Ali Pasha (1692–1693) Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Pasha (1694) Sürmeli Ali Pasha (1694–1695) Elmas Mehmed Pasha (1695–1697) Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Pasha (1697–1702)

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
– Old Regime (1700–1789)

Daltaban Mustafa Pasha (1702–1703) Rami Mehmed Pasha (1703) Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Pasha (1703) Damat Hasan Pasha (1703–1704) Kalaylıkoz Hacı Ahmed Pasha (1704) Baltacı Mehmet Pasha (1704–1706) Çorlulu Ali Pasha (1706–1710) Köprülü Numan Pasha (1710) Baltacı Mehmet Pasha (1710–1711) Gürcü Ağa Yusuf Pasha (1711–1712) Silahdar Süleyman Pasha (1712–1713) Kel Hoca Ibrahim Pasha (1713) Silahdar Damat Ali Pasha
Silahdar Damat Ali Pasha
(1713–1716) Hacı Halil Pasha (1716–1717) Tevkii Nişancı Mehmed Pasha (1717–1718) Nevşehirli Damat Ibrahim Pasha
Damat Ibrahim Pasha
(1718–1730) Silahdar Damat Mehmet Pasha (1730–1731) Kabakulak Ibrahim Pasha (1731) Topal Osman Pasha
Topal Osman Pasha
(1731–1732) Hekimoğlu Ali Pasha
Hekimoğlu Ali Pasha
(1732–1735) Gürcü Ismail Pasha (1735–1736) Silahdar Seyyid Mehmed Pasha (1736–1737) Muhsinzade Abdullah Pasha (1737) Yeğen Mehmed Pasha (1737–1739) Ivaz Mehmed Pasha (1739–1740) Nişancı Ahmed Pasha (1740–1742) Hekimoğlu Ali Pasha
Hekimoğlu Ali Pasha
(1742–1743) Seyyid Hasan Pasha (1743–1746) Tiryaki Hacı Mehmed Pasha (1746–1747) Seyyid Abdullah Pasha (1747–1750) Divitdar Mehmed Emin Pasha (1750–1752) Çorlulu Köse Bahir Mustafa Pasha (1752–1755) Hekimoğlu Ali Pasha
Hekimoğlu Ali Pasha
(1755) Naili Abdullah Pasha (1755) Silahdar Bıyıklı Ali Pasha (1755) Yirmisekizzade Mehmed Said Pasha
Yirmisekizzade Mehmed Said Pasha
(1755–1756) Çorlulu Köse Bahir Mustafa Pasha (1756–1757) Koca Ragıp Pasha
Koca Ragıp Pasha
(1757–1763) Tevkii Hamza Hamid Pasha (1763) Çorlulu Köse Bahir Mustafa Pasha (1763–1765) Muhsinzade Mehmed Pasha (1765–1768) Silahdar Hamza Mahir Pasha (1768) Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Pasha (1768–1769) Moldovancı Ali Pasha (1769) Ivazzade Halil Pasha (1769–1770) Silahdar Mehmed Pasha (1770–1771) Muhsinzade Mehmed Pasha (1771–1774) Izzet Mehmed Pasha (1774–1775) Moralı Derviş Mehmed Pasha (1775–1777) Darendeli Cebecizade Mehmed Pasha (1777–1778) Kalafat Mehmed Pasha (1778–1779) Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Pasha (1779–1781) Izzet Mehmed Pasha (1781–1782) Yeğen Hacı Mehmed Pasha (1782) Halil Hamid Pasha
Halil Hamid Pasha
(1782–1785) Hazinedar Şahin Ali Pasha (1785–1786) Koca Yusuf Pasha
Koca Yusuf Pasha
(1786–1789) Kethüda Meyyit Hasan Pasha (1789)

v t e

Grand Viziers of the Ottoman Empire
Ottoman Empire
– Decline and Modernization (1789–1922)

Cezayirli Gazi Hasan Pasha
Cezayirli Gazi Hasan Pasha
(1789–1790) Çelebizade Şerif Hasan Pasha (1790–1791) Koca Yusuf Pasha
Koca Yusuf Pasha
(1791–1792) Melek Mehmed Pasha (1792–1794) Safranbolulu Izzet Mehmet Pasha
Safranbolulu Izzet Mehmet Pasha
(1794–1798) Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha (1798–1805) Hafiz Ismail Pasha (1805–1806) Ibrahim Hilmi Pasha (1806–1807) Çelebi Mustafa Pasha (1807–1808) Alemdar Mustafa Pasha
Alemdar Mustafa Pasha
(1808) Çavuşbaşı Memiş Pasha (1808–1809) Kör Yusuf Ziyaüddin Pasha (1809–1811) Laz Aziz Ahmed Pasha (1811–1812) Hurshid Pasha
Hurshid Pasha
(1812–1815) Mehmed Emin Rauf Pasha (1815–1818) Dervish Mehmed Pasha (1818–1820) Seyyid Ali Pasha (1820–1821) Benderli Ali Pasha
Benderli Ali Pasha
(1821) Hacı Salih Pasha (1821–1822) Deli Abdullah Pasha (1822–1823) Silahdar Ali Pasha
Silahdar Ali Pasha
(1823) Mehmed Said Galip Pasha (1823–1824) Mehmed Selim Pasha (1824–1828) Topal Izzet Mehmed Pasha (1828–1829) Reşid Mehmed Pasha (1829–1833) Mehmed Emin Rauf Pasha (1833–1839) Koca Hüsrev Mehmed Pasha (1839–1840) Mehmed Emin Rauf Pasha (1840–1841) Topal Izzet Mehmed Pasha (1841–1842) Mehmed Emin Rauf Pasha (1842–1846) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1846–1848) Ibrahim Sarim Pasha (1848) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1848–1852) Mehmed Emin Rauf Pasha (1852) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1852) Mehmed Emin Aali Pasha (1852) Damat Mehmed Ali Pasha (1852–1853) Mustafa Naili Pasha
Mustafa Naili Pasha
(1853–1854) Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
(1854) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1854–1855) Mehmed Emin Aali Pasha (1855–1856) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1856–1857) Mustafa Naili Pasha
Mustafa Naili Pasha
(1857) Mustafa Reşid Pasha
Mustafa Reşid Pasha
(1857–1858) Mehmed Emin Aali Pasha (1858–1859) Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
(1859) Mehmed Rushdi Pasha
Mehmed Rushdi Pasha
(1859–1860) Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
Kıbrıslı Mehmed Emin Pasha
(1860–1861) Mehmed Emin Aali Pasha (1861) Mehmed Fuad Pasha
Mehmed Fuad Pasha
(1861–1866) Yusuf Kamil Pasha (1863) Mehmed Fuad Pasha
Mehmed Fuad Pasha
(1863–1866) Mehmed Rushdi Pasha
Mehmed Rushdi Pasha
(1866–1867) Mehmed Emin Aali Pasha (1866–1871) Mahmud Nedim Pasha
Mahmud Nedim Pasha
(1871–1872) Midhat Pasha
Midhat Pasha
(1872) Mehmed Rushdi Pasha
Mehmed Rushdi Pasha
(1872–1873) Ahmed Esad Pasha (1873) Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Pasha (1873–1874) Hüseyin Avni Pasha
Hüseyin Avni Pasha
(1874–1875) Ahmed Esad Pasha (1875) Mahmud Nedim Pasha
Mahmud Nedim Pasha
(1875–1876) Mehmed Rushdi Pasha
Mehmed Rushdi Pasha
(1876–1876) Midhat Pasha
Midhat Pasha
(1876–1877) Ibrahim Edhem Pasha
Ibrahim Edhem Pasha
(1877–1878) Ahmed Hamdi Pasha (1878) Ahmed Vefik Pasha
Ahmed Vefik Pasha
(1878) Mehmed Sadık Pasha
Mehmed Sadık Pasha
(1878) Mehmed Rushdi Pasha
Mehmed Rushdi Pasha
(1878) Saffet Pasha (1878) Hayreddin Pasha
Hayreddin Pasha
(1878–1879) Ahmed Arifi Pasha
Ahmed Arifi Pasha
(1879) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1879–1880) Kadri Pasha
Kadri Pasha
(1880) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1880–1882) Abdurrahman Nureddin Pasha
Abdurrahman Nureddin Pasha
(1882) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1882) Ahmed Vefik Pasha
Ahmed Vefik Pasha
(1882) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1882–1885) Kâmil Pasha
Kâmil Pasha
(1885–1891) Ahmed Cevad Pasha
Ahmed Cevad Pasha
(1891–1895) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1895) Kâmil Pasha
Kâmil Pasha
(1895) Halil Rifat Pasha
Halil Rifat Pasha
(1895–1901) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1901–1903) Mehmed Ferid Pasha
Mehmed Ferid Pasha
(1903–1908) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1908) Kâmil Pasha
Kâmil Pasha
(1908–1909) Hüseyin Hilmi Pasha
Hüseyin Hilmi Pasha
(1909) Ahmet Tevfik Pasha
Ahmet Tevfik Pasha
(1909) Hüseyin Hilmi Pasha
Hüseyin Hilmi Pasha
(1909–1910) Ibrahim Hakki Pasha
Ibrahim Hakki Pasha
(1910–1911) Mehmed Said Pasha
Mehmed Said Pasha
(1911–1912) Gazi Ahmed Muhtar Pasha
Gazi Ahmed Muhtar Pasha
(1912) Kâmil Pasha
Kâmil Pasha
(1912–1913) Mahmud Shevket Pasha
Mahmud Shevket Pasha
(1913) Said Halim Pasha
Said Halim Pasha
(1913–1917) Mehmed Talat Pasha (1917–1918) Ahmed Izzet Pasha
Ahmed Izzet Pasha
(1918) Ahmet Tevfik Pasha
Ahmet Tevfik Pasha
(1918–1919) Damat Ferid Pasha
Damat Ferid Pasha
(1919) Ali Rıza Pasha (1919–1920) Salih Hulusi Pasha
Salih Hulusi Pasha
(1920) Damat Ferid Pasha
Damat Ferid Pasha
(1920) Ahmet Tevfik P

.